Online open dagen

De HvA investeert het grootste gedeelte van de NPO gelden in de soepele in- en doorstroom voor haar studenten. Studiekeuze-activiteiten horen daar ook bij, en zijn door corona gedeeltelijk verplaatst naar online.

Een belangrijk onderdeel van een studie kiezen is tijdens een open dag op de locatie rondlopen en de sfeer proeven. Online is dit nu nog niet mogelijk. Mees Henneken onderzocht hoe de HvA dat ‘sfeer proeven’ toch mogelijk zou kunnen maken tijdens een online open dag. Hij werd daarvoor voor één jaar aangenomen met behulp van NP Onderwijsgeld.

'Sfeer proeven is belangrijk bij het maken van je studiekeuze. Óók online.'

Mees Henneken, Young Professional bij de centrale communicatieafdeling HvA

Fotografie: Christa Romp

'Het was ideaal geweest als ik onderzoek kon doen onder studiekiezers. Maar dat zou te veel tijd kosten. Ik heb maar een jaar, en wil na de onderzoeksfase ook nog graag betrokken zijn bij de uitvoering van mijn advies. Ik had geluk: er was een bestaand onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction dat ik als basis kon gebruiken. Motivaction had daarin de wensen van studiekiezers tijdens het studiekeuzeproces in kaart gebracht. Daar kon ik op voortborduren.

Ik heb gekeken bij alle andere hogeronderwijsinstellingen in Nederland of zij het digitaal sfeer proeven aanbieden. Dat bleken er een aantal te zijn. Daarna ging ik langs bij onze eigen faculteiten en vroeg wat voor signalen zij krijgen van studiekiezers over wat ze missen waar ze wél behoefte aan hebben.

Toen ben ik in gesprek gegaan met andere hogeronderwijsinstellingen die verschillende tools gebruiken om de sfeer digitaal over te brengen. Ik vroeg ze hoe het maken en in gebruik nemen van die tools is bevallen, zowel door de medewerkers als door studiekiezers.

Eerlijke weergave

Die uitkomsten in het kort: als de open dag dan toch online moet, willen studiekiezers inderdaad graag de sfeer proeven. En dat willen ze dan zo interactief mogelijk doen, omdat een online open dag verder alleen zitten en luisteren is. En het beeld dat ze krijgen mag niet ‘gemaakt’ overkomen. Veel van het materiaal dat studiekiezers te zien krijgen, vinden ze promotioneel, alsof het een te positief beeld schetst.

In een volgend stadium heb ik van het onderzoek van Motivaction een aantal voorbeelden van tools aangedragen om door studiekiezers te laten beoordelen. De interactieve kaart en 360-graden-omgeving kwamen hierbij goed uit de bus. Op basis van de wensen van studiekiezers, de beoordelingen van studiekiezers over specifieke tools, en de ervaringen van andere hogeronderwijsinstellingen formuleerde ik mijn advies.

Virtueel rondlopen

Ik zie een interactieve digitale kaart voor me met alle HvA-locaties. Als je op een locatie klikt, kom je in de 360-graden-omgeving van die locatie, en kun je daar rondlopen zoals dat in Google Street View gaat. Die interactiviteit, dat je zelf kan bepalen waar je heen ‘loopt’, vinden studiekiezers belangrijk en misten zij het meest tijdens online open dagen.

Een aantal mensen beoordelen momenteel mijn advies. Het is nog even afwachten of het precies zo wordt uitgevoerd als ik het heb beschreven.’

Meer lezen

Ga naar www.hva.nl/nponderwijs voor meer voorbeelden waaraan de HvA het geld van NP Onderwijs uitgeeft.

English text

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 september 2022