Studentperspectief centraal

De faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) nam onder andere extra studieadviseurs aan om studenten individueel te begeleiden, en faciliteerde studieverenigingen om extra activiteiten te organiseren.

De faculteit betrok de opleidingscommissies (OC’s) in een vroeg stadium bij haar plannen voor de gelden van Nationaal Programma Onderwijs. Zo ook de OC Voeding en Diëtetiek. OC-lid Talitha gaf input op de bestedingsdoelen en vertelt hoe zij het studentperspectief hierin meenam.

‘De een zit veel liever online en de ander wil liever fysiek onderwijs’ -
Talitha Laane, tweedejaarsstudent Voeding & Diëtetiek

v.l.n.r.: Iris van Gelderen, Veerle Pos, Tess Jonker, Talitha Laane

‘In de OC kijk ik mee naar verschillende plannen en begrotingen. Zo ook de begroting van het Nationaal Programma Onderwijs. Als OC geven we onze instemming op stukken. De voorzitter van de OC verdeelt de taken en documenten onder de leden, en wij geven dan feedback.

In mijn rol neem ik het studentperspectief mee in mijn feedback. Ik sta daarvoor steeds in contact met studenten. In coronatijd is dat vooral mijn eigen klas geweest. Het was toen lastiger om contact met andere klassen te zoeken. Ook neem ik mee wat ik van docenten hoor, en wat ik in de wandelgangen en online opvang.

Met de opleidingscommissie (OC) namen we de opleidingsvoorstellen van het Nationaal Programma Onderwijs door. Die bespraken wij met de opleidingsmanager. Wij vertelden haar waarvoor wij vonden dat het geld moest worden gebruikt. Soms hoorden we dat geld uit een andere pot moest komen dan de NP Onderwijsgelden. Wij vonden bijvoorbeeld dat er ook geld moest gaan naar onze docenten om meer te leren over duurzame diëten, en over eetculturen in andere landen. Die punten zijn wél meegenomen, maar worden uit andere middelen gefinancierd.

Verder gaven we onze feedback op het ‘nieuwe’ onderwijs, dat in coronatijd vooral online was. Onze studenten liepen het meeste aan tegen het zogenoemde hybride onderwijs. Het was best wel onhandig dat - als je wel naar school mocht - je medestudenten vaak niet aanwezig waren. Soms verloopt onderwijs beter als het fysiek wordt gehouden. Je kunt dan handiger vragen stellen. En je hebt directer contact en discussies met andere studenten.

Maar de ene student zit veel liever online en de andere wil liever fysiek onderwijs. Studenten verschillen daarover veel van mening. Dat merk ik nog steeds.’

Meer lezen

Ga naar www.hva.nl/nponderwijs voor meer voorbeelden waaraan de HvA het geld van NP Onderwijs uitgeeft.

English text

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 september 2022