Onderwijs

Onze opleidingen spelen in op actuele vragen uit het werkveld. De zes profileringsthema’s (Circular Transition, Connectivity & Mobility, Designing Future Cities, Energy Transition, Smart Industry en Technology for Life) vormen de rode draad in de beroepsopdrachten waarmee studenten binnen de opleidingen aan de slag gaan.

Kies je als student voor een van onze opleidingen, dan bouw je mee aan een duurzame toekomst. Je start met een thuisbasis in een van onze communities of learners – de min of meer vaste groep studenten met wie je de eerste twee jaar van de opleiding samen optrekt. We organiseren een rijke leeromgeving met oog voor de belangstelling en de talenten van onze studenten. Flexibel en veelzijdig waar dat wenselijk is, duidelijk en gestructureerd waar nodig.

Onze onderzoekers zorgen voor een actuele kennisbasis voor het onderwijs. In het derde en het vierde jaar gaan studenten in communities of practices binnen onze thema’s echt aan de slag met actuele maatschappelijke vraagstukken – samen met onderzoekers en het werkveld. Zo leveren we beroepsbekwame en hooggekwalificeerde professionals af die direct binnen of buiten de metropoolregio Amsterdam aan de slag kunnen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 26 oktober 2022