Onderzoek

Hoger beroepsonderwijs is onlosmakelijk verbonden met praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk. Praktijkgericht onderzoek is een middel waarmee de HvA als kennisinstelling direct bijdraagt aan de innovatie van de beroepspraktijk en oplossingen voor maatschappelijke urgente grootstedelijke vraagstukken.

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex van aard en vragen om een gezamenlijke aanpak van onderzoekers uit verschillende disciplines, vanuit het onderwijs, van burgers en van externe partijen. Sinds 2020 bundelen we deze gezamenlijke aanpak in zes centres of expertise met ieder een eigen focus. De kenniscentra presenteren zich extern onder deze noemer. In 2021 is na een aanloopfase het centre of expertise Applied Artificial Intelligence van start gegaan.

Centres of expertise stimuleren interdisciplinaire samenwerking tussen lectoren uit verschillende faculteiten en vanwege de herkenbare, maatschappelijke thema’s zijn de centres belangrijk voor onze externe profilering. We werken sinds 2020 aan de ontwikkeling van centres of expertise volgens het kader van de Vereniging Hogescholen.

Onderzoeksevaluatie

Eens per zes jaar laten we het praktijkgericht onderzoek evalueren door een commissie van onafhankelijke deskundigen. In 2021 gebeurde dit voor de derde keer, dit keer onder voorzitterschap van Jacqueline Cramer. Alle kenniscentra scoorden minimaal voldoende op de vijf standaarden uit het brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek. Dat zijn onderzoeksprofiel, organisatie, onderzoeksproces, relevantie en evaluatie. De kenniscentra van de faculteit Onderwijs en Opvoeding en van de faculteit Gezondheid en Bewegen, Sport en Voeding scoorden ‘goed’.

Aantal onderzoekers (peildatum 31 december 2023)

Categorie

Aantal

Lectoren

72

Onderzoekers en docent-onderzoekers

440

kandidaten professional doctorate (vanaf 2023)

3

Promovendi

68

Postdocs

3

Onderzoeksondersteuning

123

Totaal onderzoeksmedewerkers

709

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 mei 2024