Financiën

De Hogeschool van Amsterdam is financieel gezond en voldoet aan alle eisen van financieel beheer.

Het netto resultaat 2022 is uitgekomen op € 13,2 miljoen (2,6% van de totale baten). De omzet bedroeg € 513,5 miljoen. De kengetallen voor financiële gezondheid bevinden zich aan de goede kant van de signaleringsgrenzen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. De HvA kan op korte en lange termijn aan haar verplichtingen voldoen en heeft een ruime kaspositie. Het publieke eigen vermogen is toereikend om financiële tegenvallers op te vangen en ligt onder de signaleringswaarde voor de bovengrens van het publieke eigen vermogen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 mei 2023