Financiën

De Hogeschool van Amsterdam is financieel gezond en voldoet aan alle eisen van financieel beheer. Het resultaat over 2021 bedraagt 8,5 miljoen euro.

De HvA heeft als grootste inkomstenbron de rijksbijdrage, geld dat de overheid aan onderwijsinstellingen betaalt om onderwijs te verzorgen en onderzoek uit te voeren. In 2021 bedroeg de rijksbijdrage € 368,2 miljoen. Aan college-, cursus-, les- en examengeld kreeg de HvA € 76,0 miljoen binnen. Met enkele overige inkomsten komt het totaal aan inkomsten in 2021 op € 477,2 miljoen. Het totaal aan uitgaven van de HvA bedroeg in 2021 € 462,5 miljoen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 augustus 2022