Financiën

De Hogeschool van Amsterdam is financieel gezond en voldoet aan alle eisen van financieel beheer.

Het netto resultaat 2023 is uitgekomen op € 2,6 miljoen bij een omzet van € 542,7 miljoen (0,5% van de totale baten). Het positieve resultaat komt ten gunste van de algemene reserve ter versterking van onze financiële weerbaarheid. De instelling is financieel gezond en voldoet aan de eisen van financieel beleid en beheer.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 mei 2024