Hogeschool van Amsterdam

Financiën

Inkomsten

De HvA heeft als grootste inkomstenbron de rijksbijdrage, geld dat de overheid aan onderwijsinstellingen betaalt om onderwijs te verzorgen en onderzoek uit te voeren. In 2019 bedroeg de rijksbijdrage € 305,7 miljoen. Aan college-, cursus-, les- en examengeld kreeg de HvA € 81,3 miljoen binnen. Met enkele overige inkomsten komt het totaal aan inkomsten in 2019 op
€ 423,4 miljoen.

Uitgaven

Het totaal aan uitgaven van de HvA bedroeg in 2019
€ 422,6 miljoen.

Verdeling van de uitgaven in euro's

Personeelslasten

€ 333,5 miljoen

Huisvestingslasten

€ 23,8 miljoen

Overige lasten

€ 48,6 miljoen

Afschrijvingen

€ 16,7 miljoen

[peildatum eind 2019, bron: Geconsolideerde staat van baten en lasten]

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 juni 2020