Financiën

Inkomsten

De HvA heeft als grootste inkomstenbron de rijksbijdrage, geld dat de overheid aan onderwijsinstellingen betaalt om onderwijs te verzorgen en onderzoek uit te voeren. In 2020 bedroeg de rijksbijdrage € 303,9 miljoen. Aan college-, cursus-, les- en examengeld kreeg de HvA € 86,2 miljoen binnen. Met enkele overige inkomsten komt het totaal aan inkomsten
in 2020 op € 422,2 miljoen.

Uitgaven

Het totaal aan uitgaven van de HvA bedroeg in 2020 € 431 miljoen. Het negatieve resultaat wordt onder meer veroorzaakt door extra uitgaven in het kader van coronamaatregelen. De financiering van het negatieve resultaat in 2020 wordt gedekt uit gespaarde middelen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 september 2021