Onderwijskwaliteit

Naast de bevindingen die peers over de onderwijskwaliteit rapporteren, gebruikt de HvA drie indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Dat zijn:

  • studiesucces
  • tevredenheid van studenten
  • positie van alumni op de arbeidsmarkt

​Hoofdfaserendement

Het percentage hoofdfasestudenten dat binnen de afgesproken termijn (4 jaar) een diploma haalt ligt de afgelopen jaren stabiel op 63 procent.

Tevredenheid van studenten

In 2022 is de Nationale Studenten Enquete gehouden. Hieruit komt naar voren dat 60 procent van de studenten tevreden tot zeer tevreden is over de opleiding die ze volgen.


Positie op de arbeidsmarkt

Uit de HBO-Monitor 2022, waarin HvA-afgestudeerden uit studiejaar 2020-2021 in het najaar van 2022 zijn gevraagd naar hun arbeidsmarktintrede, blijkt dat ruim 96 procent van degenen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt werk heeft gevonden. Daarvan werkt 82 procent op tenminste hbo-bachelor niveau. Van alle HvA-afgestudeerden vond 92 procent binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 mei 2023