Hogeschool van Amsterdam

Onderwijskwaliteit

Naast de bevindingen die peers over de onderwijskwaliteit rapporteren, gebruikt de HvA drie indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Dat zijn:

  • studiesucces
  • tevredenheid van studenten 
  • positie van alumni op de arbeidsmarkt

​Hoofdfaserendement

Het percentage hoofdfasestudenten dat binnen de afgesproken termijn (4 jaar) een diploma haalt, bleef stabiel op 63%. 

Tevredenheid van studenten

De studenttevredenheid wordt jaarlijks gemeten in de nationale studenten enquête, die peilt onder alle hogescholen en universiteiten. In 2019 gaf 72% van de studenten aan (zeer) tevreden over hun opleiding te zijn.   


Positie op de arbeidsmarkt

De positie op de arbeidsmarkt van afgestudeerden is af te lezen in de HBO-Monitor, een jaarlijks onafhankelijk onderzoek. 89% van de afgestudeerden van de HvA heeft binnen drie maanden na afstuderen een betaalde baan. 82% van deze afgestudeerden van de HvA heeft een baan op hbo-bachelor niveau. Deze waardes liggen enkele procenten onder het landelijk gemiddelde. 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 november 2019