Hogeschool van Amsterdam

Onderwijskwaliteit

Naast de bevindingen die peers over de onderwijskwaliteit rapporteren, gebruikt de HvA drie indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Dat zijn:

  • studiesucces
  • tevredenheid van studenten
  • positie van alumni op de arbeidsmarkt

​Hoofdfaserendement

Het percentage hoofdfasestudenten dat binnen de afgesproken termijn (4 jaar) een diploma haalt, bleef stabiel op 62%, ondanks de coronacrisis.

Tevredenheid van studenten

Wegens het ontbreken van resultaten van de NSE 2020 heeft de HvA zelf onderzoek gedaan om dit informatieverlies te compenseren. Hieruit kwam naar voren dat 69% van de studenten (zeer) tevreden over hun opleiding is.


Positie op de arbeidsmarkt

Uit de HBO-Monitor 2020, waarin HvA-afgestudeerden uit studiejaar 2018-2019 in het najaar van 2020 zijn gevraagd naar hun arbeidsmarktintrede, blijkt dat ruim 94 procent van degenen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt werk heeft gevonden. Daarvan werkt 83 procent op tenminste hbo-bachelor niveau. Van alle HvA-afgestudeerden vond 88,5 procent binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 mei 2021