Hogeschool van Amsterdam

Onderwijskwaliteit

Naast de bevindingen die peers over de onderwijskwaliteit rapporteren, gebruikt de HvA drie indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Dat zijn:

  • studiesucces
  • tevredenheid van studenten
  • positie van alumni op de arbeidsmarkt

​Hoofdfaserendement

Het percentage hoofdfasestudenten dat binnen de afgesproken termijn (4 jaar) een diploma haalt, bleef stabiel op 62%.

Tevredenheid van studenten

Wegens het ontbreken van resultaten van de NSE 2019 is het HvA-studentenpanel ingezet om het informatieverlies te compenseren. Uit dit (eigen) onderzoek kwam naar voren dat 72% van de studenten (zeer) tevreden over hun opleiding is.


Positie op de arbeidsmarkt

Uit de HBO-Monitor 2019, waarin HvA-afgestudeerden uit studiejaar 2017-2018 in het najaar van 2019 zijn gevraagd naar hun arbeidsmarktintrede, blijkt dat ruim 96 procent van degenen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt werk heeft gevonden. Daarvan werkt 83,9 procent op tenminste hbo-bachelor niveau. Van alle HvA-afgestudeerden vond 91,7 procent binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan. Dit is een significante stijging ten opzichte van vorig jaar, toen was het 89 procent. De score van de HvA lag de afgelopen jaren iets onder het landelijke gemiddelde, maar is nu ingelopen en vergelijkbaar met de landelijke score.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 juni 2020