Onderwijskwaliteit

Naast de bevindingen die peers over de onderwijskwaliteit rapporteren, gebruikt de HvA drie indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Dat zijn:

  • studiesucces
  • tevredenheid van studenten
  • positie van alumni op de arbeidsmarkt

​Hoofdfaserendement

Het percentage hoofdfasestudenten dat binnen de afgesproken termijn (4 jaar) een diploma haalt, bleef stabiel op 64 procent, ondanks de coronacrisis.

Tevredenheid van studenten

In 2021 is de Nationale Studenten Enquete gehouden. Hieruit komt naar voren dat 61 procent van de studenten tevreden tot zeer tevreden is over de opleiding die ze volgen.


Positie op de arbeidsmarkt

Uit de HBO-Monitor 2020, waarin HvA-afgestudeerden uit studiejaar 2019-2020 in het najaar van 2021 zijn gevraagd naar hun arbeidsmarktintrede, blijkt dat ruim 96 procent van degenen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt werk heeft gevonden. Daarvan werkt 82 procent op tenminste hbo-bachelor niveau. Van alle HvA-afgestudeerden vond 88 procent binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 7 juli 2022