Diversiteit en activiteiten

Binnen en in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam zijn er verschillende initiatieven, netwerken en programma's die een belangrijke bijdrage leveren aan het diversiteitsbeleid van onze hogeschool.

De HvA heeft zich in mei 2022 gecommitteerd zich te houden aan de speerpunten van het Position Paper “Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit” van de Vereniging Hogescholen:

  1. Hogescholen zijn toegankelijk voor alle studenten.
  2. Personeel als herkenbare afspiegeling van de (regionale) samenleving en studentenpopulatie.
  3. Medewerkers dragen bij aan het omgaan met inclusie en diversiteit.
  4. Iedereen voelt zich ‘thuis’ op een hogeschool waar álle stemmen gehoord worden.
  5. Gelijke kansen op stage- en arbeidsmarkt.
  6. Praktijkgericht onderzoek met aandacht voor inclusie en diversiteit.

Onderstaande netwerken ondernemen verschillende activiteiten en dragen bij aan een inclusieve hogeschool.

Diversity Week is een belangrijk programma van de HvA.

Netwerken

FLOOR

FLOOR is een open plek binnen de HvA waar studenten, medewerkers en deskundigen bij elkaar komen en culturele- en maatschappelijke onderwerpen aan bod komen.

Diversity Hub*

Vier keer per jaar organiseert Diversity Hub een bijeenkomst waarbij studenten in een vertrouwde en gezellige setting het gesprek aangaan over onderwerpen als afkomst, identiteit in het algemeen en het huidige maatschappelijke klimaat.

Female Venture Club*

Ondersteunt vrouwelijke studentes die tijdens hun studie een eigen onderneming op willen zetten.

FemIT

FemIT, het vrouwennetwerk van HBO-ICT, brengt vrouwelijke studenten en docenten met elkaar in contact en organiseert insperende bijeenkomsten.

HvA in de Stad

Een online kaart die alle onderwijs- en onderzoeksprojecten van de HvA die zich afspelen in de stad in kaart brengt.

HvAnti

Bij het netwerk HvAnti komen HvA-studenten uit het Caribisch-Nederlands gebied, die in Nederland wonen, met elkaar in contact.

HvA Pride

De community voor alle studenten en medewerkers van de HvA die zich verbonden voelen met de LHBTI-gemeenschap.

HvA United

Via HvA United blijven gepensioneerde HvA-medewerkers betrokken bij de ontwikkelingen binnen en buiten de HvA.

JongHvA

Vanuit het netwerk JongHvA worden verschillende activiteiten, zoals de maandelijkse netwerkborrel, georganiseerd voor HvA-medewerkers tot en met 35 jaar.

Limitless

Limitless is het platform voor en door studenten met een functiebeperking.

Programma Ondernemerschap

Het Programma Ondernemerschap nodigt HvA-studenten uit tot ondernemend gedrag en faciliteert bij het ondernemen of combineren van een studie met een eigen bedrijf.

SESI Community Center

SESI Community Center is een projectorganisatie van Social Work dat zich inzet voor het bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve leeromgeving.

Student Info*

Student Info is de fysieke en online plek waar studenten terecht kunnen met vragen over onder andere studiekeuze, persoonlijke problemen, trainingen en beurzen.

Students that Matter

In dit programma werkt de HvA samen met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF om deze studenten een warm welkom te bieden en ze te ondersteunen tijdens hun opleiding aan de HvA.

Tune In

Het zomerbrugprogramma van de HvA dat eerstegeneratiestudenten voorbereidt op hun studie aan het hbo.

Samenwerkingen

Diversity Talks

Een student-based organisatie die zich richt op diversiteit en inclusie binnen de educatieve sector.

Het UAF

Stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Women in Aviation

Non-profitorganisatie die zich inzet voor vrouwen in de luchtvaart, van studentes tot medewerksters.

Netwerken met een * verwijzen naar een interne HvA-site

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 februari 2024