Onderzoek

Diversiteit en inclusie is verweven in de onderzoekspeerpunten van de HvA en lectoraten bieden studenten de kans om onderzoek te doen naar diverse thema’s. De HvA richt zich op praktijkgericht onderzoek dat aansluit op actuele vragen in de Amsterdamse metropoolregio.

De HvA wil kennisontwikkeling met betrekking tot Diversiteit en Inclusie (D&I) verder brengen, omdat zij heeft geconstateerd dat:
- onderzoeksaandacht rond D&I in de HvA is versnipperd;
- de koppeling met onderzoek naar kansengelijkheid, studentenwelzijn en studentsucces sterker kan;
- bestaande kennis nog niet voldoende doorwerkt in de onderwijspraktijk.

In 2023 is een expertgroep aangesteld om een vooronderzoek uit te voeren op basis waarvan een onderzoeksagenda D&I aan de HvA kan worden ingesteld. De expertgroep verricht zowel inhoudelijk voorwerk en doet voorstellen voor de vorm waarin een dergelijke onderzoeksagenda aan de HvA kan functioneren. Publicatie van dit onderzoek wordt eind 2024 verwacht.

Overig recent onderzoek

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 augustus 2023