Maak kennis met Professor of Practice Abdelhamid Idrissi

Onze Professoren of Practice hebben ieder hun expertisegebied en vertegenwoordigen daarmee ieder een van de drie D's uit het instellingsplan van de hogeschool. Met Abdelhamid Idrissi heeft de HvA een Professor of Practice in huis met heel veel ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie. Op deze pagina lees je alles over wat hij doet op de HvA.

Abdelhamid Idrissi staat midden in de Amsterdamse samenleving. Met projecten in de wijk zet hij kwesties zoals de bestrijding van kansenongelijkheid op de kaart en gaat hij daarover in gesprek met verschillende stakeholders in alle gebieden van de Metropool Regio Amsterdam. Idrissi heeft Bouwkunde gestudeerd aan de HvA en is opgegroeid in Amsterdam Nieuw-West. Daar startte hij de eerste Studiezaal waarvoor hij in 2021 de Publieksprijs van de Nieuw Amsterdam Prijzen kreeg. In 2018 werd hij al gekozen tot Amsterdammer van het Jaar. Idrissi is maatschappelijk lid NPO van OC&W, lid van de programmaraad Kenniscentrum Kansenongelijkheid (Gemeente Amsterdam) en een vooraanstaande social entrepreneur met een brede visie voor de stad.

Missie

Abdelhamid Idrissi en de HvA versterken elkaar in de missie om de talenten en kwaliteiten van alle studenten en medewerkers maximaal te laten ontwikkelen.

Door middel van gesprekken met studenten heeft hij inzichtelijk gemaakt hoe verschillende factoren van invloed zijn op studentuitval. Zijn conclusies uit het rapport: ‘Verhalen delen: vertrouwen hebben, krijgen en geven’; in gesprek met de student over studie-uitval, studiegeluk en diversiteit en inclusie, zijn een opmaat voor een vervolg. 

Idrissi maakte in zijn verkenning onderscheid tussen interpersoonlijke, intrapersoonlijke, omgevings- en opleidingsgerelateerde factoren en deed aanbevelingen voor tijdige signalering: 

“Een groot deel van de studenten vraagt niet of te laat om hulp bij de uiteenlopende stressaspecten waar de student mee te maken heeft met als mogelijk gevolg studievertraging en studie-uitval. Een reden kan zijn dat er sprake is van schaamte en schuldgevoel. Een manier om dit te doorbreken is door redenen van studie-uitval en studievertraging te normaliseren, het bestaan ervan zichtbaar te maken.”

Zo noemt hij in zijn aanbevelingen: het bouwen aan verbinding, open communicatie en herkenning van de student in de docent. Om studentuitval te verminderen is het belangrijk dat de HvA deze factoren identificeert en aanpakt. Het vervolgonderzoek - start najaar 2023 - evenals de vervolgopdracht van Idrissi zullen hiertoe bijdragen. 

De D van Diversiteit

Onze studentenpopulatie is divers. Deze diversiteit weerspiegelt die van de metropoolregio Amsterdam en van de werkomgeving waar onze studenten en afgestudeerden straks aan de slag gaan. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we werken en leren in een diverse en inclusieve omgeving.

Diversiteit en inclusie zijn ingebed en geïntegreerd in ons volledige onderwijs- en onderzoekportfolio. Ons onderwijs biedt, voor al onze studenten, een inspirerende leeromgeving voor het (leren) begrijpen en waarderen van verschillen, maar ook van het belang en de meerwaarde van verbinding. Als Professor of Practice zal Abdelhamid een ambassadeur zijn die vanuit zijn expertise een inspiratiebron is op de hogeschool waar het diversiteit en inclusie betreft.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 januari 2024