Organisatie

De HvA ziet het als haar maatschappelijke opdracht om de individuele talenten en kwaliteiten van alle studenten maximaal te ontwikkelen.

Iedere dag spannen verschillende netwerken en platforms zich in om dit streven na te jagen.

Ambities Diversiteit en Inclusie

In het Instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam staan de ambities beschreven voor de periode 2021-2026. Waarin beschreven wordt dat het het voor de HvA vanzelfsprekend is dat we werken en leren in een diverse en inclusieve omgeving waarbij ons handelen en onze keuzes zo duurzaam mogelijk en digitaal innovatief zijn.

Manifest tegen Stagediscriminatie

Niet elke student kan gemakkelijk een stage vinden, stagediscriminatie is de dagelijkse realiteit. Het manifest tegen stagediscriminatie moet dit voorkomen. Het manifest is ondertekend door hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers. De organisaties spreken daarin uit dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van stagediscriminatie, en dat ieder op zijn eigen manier aan zet is om dit complexe vraagstuk te helpen oplossen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 augustus 2023