Onderwijs

De HvA wil een leer-, werk- en ontwikkelplek bieden waar alle studenten, medewerkers gelijke en eerlijke kansen krijgen. Een hogeschool waar iedereen zich thuis, veilig en gewaardeerd voelt, in een omgeving waarin ieders waarde en talent kan ontwikkelen.

De HvA wil een inclusieve community zijn met een open en rijke leer-, werkomgeving met meer interactie. Hierbij horen de volgende doelstellingen :

  • De ontwikkeling, plaatsing en breed toegankelijk maken van tools en kennisproducten voor docenten en medewerkers voor een inclusiever curriculum, kansrijke aansluiting met het hbo en studentbegeleiding met oog voor verschillende behoeften tussen studenten;
  • In co-creatie met opleidingen, faculteiten en/of HvA brede netwerken (zoals studentenwelzijn, studentbegeleiding, sociale veiligheid en netwerk aansluiting); organiseren van inspiratiesessies gericht op een inclusiever curriculum, studentbegeleiding en/of specifieke doelgroepen;
  • Diversiteit en Inclusie als onderdeel van het curriculum voor studenten; integraal opgenomen in alle studie- en onderwijs en onderzoeksactiviteiten van studenten en medewerkers
  • Opleidingen hebben aandacht voor meerdere perspectieven en literatuur in het onderwijsprogramma. Het ambitieteam heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 juli 2023