Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samen doen in de buurt

Een praktijkanalyse van drie SAMEN DOEN-teams in Amsterdam

Project

SAMEN DOEN in de buurt is een innovatieve Amsterdamse werkwijze, waarmee buurtteams huishoudens met meervoudige problemen helpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid. In Amsterdam hebben drie teams de werkwijze ' Samen doen in de buurt' uitgevoerd. In het kader van de WMO-werkplaats is onderzoek naar deze werkwijze gedaan en vervolgens een praktijkanalyse geschreven.

Gebiedsgericht werken Wmo

WMO werkplaats Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 24 juni 2015