Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

NWO-promotiebeurzen toegekend aan vijf docenten van de HvA

Ruim 9 ton onderzoeksgeld beschikbaar voor kwaliteitsimpuls onderwijs

30 jan 2019 14:34 | Afdeling Communicatie

Vijf docenten verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben een promotiebeurs gekregen van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). De beurs is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het onderwijs.

Met het geld, ruim 180.000 euro per promovendus, kunnen de docenten de komende vijf jaar aan hun promotie werken. De onderzoeken beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder hartrevalidatie, plasklachten bij mannen, bewegingsonderwijs en motorische achterstand bij kinderen en de bezoekersbeleving van cultureel-historisch erfgoed.

De projecten

Volgens de beoordelingscommissie van de NWO voldeden deze vijf onderzoeken aan de criteria en kregen de beurs toegekend.

  • Bernadette Schrandt - docent-onderzoeker bij het lectoraat Crossmedia en verbonden aan de opleiding Creative Business – met haar project: The Past in the Present: Mixing Realities in Heritage
  • Michel Terbraak – onderzoeker bij het lectoraat Complexe Zorg en docent fysiotherapie – met zijn project: Development of tailored home-based cardiac rehabilitation in frail patients
  • Tom Vredeveld – onderzoeker bij het lectoraat Fysiotherapie – Transitie van zorg bij complexe patiënten en docent fysiotherapie – met zijn project: Houdt het op? Lage rugpijn en plasklachten bij mannen
  • Antoine de Schipper – docent-onderzoeker bij het lectoraat Bewegingswetenschappen – met zijn project: Bewegingsvaardigheid in de gymzaal beter in beeld
  • Anne den Uil – docent-onderzoeker bij het lectoraat Bewegingswetenschappen en verbonden aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) – met haar project: “Wat bewegen beweegt” – Preventie van beweegachterstanden bij kinderen

Promotiebeurs voor leraren

Docenten kunnen van de NWO een beurs krijgen voor promotieonderzoek. Het doel hiervan is de kennis en ervaring die zij met het onderzoek opdoen direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Daarnaast heeft de NWO-Promotiebeurs tot doel om meer gepromoveerde leraren voor de klas te krijgen. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen.


Er zijn in de ronde van september 2018, waarvan dit de uitslag is, 68 aanvragen ingediend. In totaal zijn 32 projecten gehonoreerd, waarvan vijf van de HvA. Bij de vorige ronde in januari vorig jaar zijn 75 aanvragen in behandeling genomen en eveneens 32 gehonoreerd. Zes daarvan zijn toen naar HvA-docenten gegaan.