Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Europees hoger onderwijs samenwerkingsplatform U!REKA opgericht

28 nov 2016 17:00 | Afdeling Communicatie

Zes Europese hogeronderwijsinstellingen hebben op initiatief van de HvA het consortium Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA) opgericht. De zes instellingen gaan samenwerken op het internationale vlak van onderwijs en onderzoek in een stedelijke context. De samenwerking tussen de zes partners is vandaag officieel bekrachtigd door ondertekening van de overeenkomst tijdens het oprichtingscongres van U!REKA in Amsterdam.

Ambitie

De zes partners van U!REKA zijn de Hogeschool van Amsterdam, Edinburgh Napier University (Groot-Brittannië), Frankfurt University of Applied Sciences (Duitsland), Metropolia University of Applied Sciences (Finland), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Noorwegen) en de Hogeschool Gent (België). Zij delen een gezamenlijke ambitie voor internationale samenwerking, beroepsgericht onderwijs, praktijkgericht onderzoek en verdere ontwikkeling van hun medewerkers.

Stedelijke omgevingen

De instellingen gaan samen praktijkgericht onderzoek in stedelijke omgevingen ontwikkelen en de resultaten daarvan delen tijdens congressen en in publicaties. Studenten van de instellingen kunnen op termijn gebruik maken van elkaars onderwijsprogramma’s, op bachelor- en masterniveau en van cursussen in het kader van de summer schools. Onderzoeksthema’s zijn onder meer: duurzaamheid, vergrijzing in de stad, onderwijs in een stedelijke omgeving, logistiek en mobiliteit in de stad, kwaliteitscultuur in het onderwijs en onderzoek in onderwijs.

Internationale samenwerking

Door de internationale samenwerking willen de U!REKA-partners de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek verhogen, hun studenten en medewerkers nog beter voorbereiden op internationale ontwikkelingen en een bijdrage leveren aan regionaal en stedelijk ondernemerschap en innovatie in een Europese context. Ook hoopt de U!REKA haar zichtbaarheid in Europa en bij de Europese Unie te verbeteren.

Meer informatie: www.ureka.eu