Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

‘Buurtziekenhuis’ moet gat tussen ziekenhuis en huis dichten

9 feb 2016 14:30 | Afdeling Communicatie

Steeds meer kwetsbare ouderen verblijven noodgedwongen in het ziekenhuis, omdat zij vanwege de bezuinigingen op verpleeghuizen en de wijkverpleging nergens anders terechtkunnen. Bianca Buurman, bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) onderzoekt hoe deze groep beter kan worden opgevangen. Buurman en haar collega-onderzoekers krijgen vanuit het AMC subsidie voor het opzetten van een buurtziekenhuis, om zo de zorg voor deze ouderen te verbeteren.

Het nieuwe buurtziekenhuis biedt een oplossing voor het ‘gapend gat’ tussen ziekenhuis en huis. Dit gat is ontstaan omdat er is bezuinigd op verpleeg- en verzorgingshuisbedden en de wijkverpleging.

Buurman: ‘Bij het AMC zien we op de spoedeisende hulp (SEH) een sterke stijging van het aantal ouderen dat niet meer thuis kan worden opgevangen. Het AMC stelt een toename vast van 20 procent van deze patiënten die niet in het ziekenhuis thuishoren. Deze ouderen verblijven vervolgens lang in het ziekenhuis, terwijl dit voor hen niet de geschikte plek is. Vaak leidt een ziekenhuisopname bij deze patiënten tot meer complicaties, zoals verwardheid en achteruitgang in hun functioneren.’

Geen vangnet

De bedoeling van de bezuinigingen is dat patiënten voor deze zorg thuis terechtkunnen, maar op dit moment is die mogelijkheid er dus onvoldoende. Huisartsen weten nu niet waar zij ouderen met bijvoorbeeld ontregelde diabetes of uitdroging naartoe kunnen sturen, met meer ziekenhuisopnames tot gevolg. Nieuwsuur besteedde eind vorig jaar aandacht aan deze problematiek: huisartsen zijn soms uren bezig om een plek voor hun patiënten te vinden .

Bijzonder lector Bianca Buurman, HvA/AMC

Buurtziekenhuis waar ouderen terechtkunnen

Buurman onderzoekt hoe de zorg voor deze groep kwetsbare ouderen beter geregeld kan worden. Met haar collega-onderzoekers gaat Buurman na: wat heeft de huisarts nodig om zijn patiënten te kunnen doorverwijzen, waar moet tussen zorgverleners samengewerkt worden, welke scholing hebben verpleegkundigen nodig en aan wat voor zorg is behoefte?

Buurman pleit voor een nieuwe vorm van opvang: het verlenen van zogenoemde ‘laagcomplexe’ medische zorg in eerstelijnscentra in de wijk, wanneer simpele medische handelingen, zoals het aanleggen van een infuus, thuis niet meer lukken. Dergelijke handelingen vragen om de expertise van specialisten uit het ziekenhuis, die nauw met de huisarts en de wijkverpleegkundigen samenwerken. In zo’n centrum kan meer aandacht uitgaan naar een ‘therapeutisch klimaat’, waarin de patiënt wordt gestimuleerd om te bewegen en ook uit bed te komen, terwijl in het ziekenhuis de focus ligt op medische handelingen. De vraag is verder of nieuwe technologie in zo’n wijkziekenhuis een rol kan spelen, bijvoorbeeld bij het monitoren van de bloeddruk of doen van consulten.

Proef in Zuidoost

Buurman heeft vanuit het AMC een subsidie gekregen om zo’n ‘buurtziekenhuis’ te realiseren. In maart gaan de onderzoekers hiermee van start. Het ziekenhuis komt in Zuidoost, niet ver van het AMC, om een goede samenwerking te faciliteren tussen de geriater, eerste hulp, specialist ouderengeneeskunde en de huisarts. Het ministerie van VWS heeft aangegeven het project te willen volgen, omdat dit een van de eerste plekken wordt waar de zorg aan kwetsbare ouderen op deze manier wordt opgezet.