Diversiteit-responsieve zorg in het zorgnetwerk rondom de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel

Onderzoek voor en door migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals.

Project

In het overheidsbeleid wordt ingezet op mantelzorg als essentieel component bij de zorg voor cliënten in de eigen leefomgeving. Ruim 33% van de Nederlandse bevolking verleent mantelzorg. Mantelzorgers worden idealiter ondersteund door (zorg)professionals in zorgnetwerken. Goede samenwerking binnen een zorgnetwerk vergroot de kans op kwalitatief goede zorg, vergroot het ervaren welzijn van mantelzorger en cliënt en vermindert de overbelasting bij de mantelzorger.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 september 2019

Datum

Startdatum