Centre of Expertise Urban Vitality

VMBO Sportlab

Project

Voldoende bewegen en sporten heeft positieve effecten op zowel de lichamelijke als mentale gezondheid van jongeren. Een actieve jeugd biedt bovendien een goede basis voor een gezonde leefstijl als volwassene. Helaas beweegt in Nederland slechts 40% van de 12- tot 16-jarigen voldoende. Bij vmbo’ers ligt dit percentage zelfs nog iets lager. Het projectteam van het Vmbo Sportlab onderzoekt daarom hoe je vmbo-leerlingen het beste stimuleert om meer te bewegen.

Het Vmbo Sportlab is voortgekomen uit een sandpit: een meerdaagse, intensieve en interactieve workshop. Een week lang kwamen onderzoekers, vmbo-leerlingen en professionals uit de sportpraktijk samen. Via verschillende creatieve werkvormen stelden zij samen een innovatief onderzoeksplan op. De uitkomst van de sandpit resulteerde in een landelijk consortium waarin onderzoekers en professionals uit de sportpraktijk samenwerken om vmbo’ers te stimuleren meer te bewegen en te sporten.

Lector Mirka Janssen:

De stem van de jongeren staat centraal in dit project, dat gebeurt nog veel te weinig.

Doel

Onderzoekers, praktijkprofessionals en jongeren onderzoeken samen hoe je de sport- en beweegparticipatie van vmbo’ers duurzaam vergroot. Het projectteam ontwikkelt hierbij een programma waarin wetenschap en praktijk samenwerken om succesvolle praktijkaanpakken te onderzoeken.

Methode

Het consortium werkt aan 4 samenhangende werkpakketten:

 • Lerend netwerk: organiseren van de processen en het bouwen van (lokale en landelijke) netwerken die het leren bevorderen binnen het gehele project.
 • Lerende praktijken: achterhalen van de meest succesvolle aanpak in een specifieke situatie voor het stimuleren van sport en bewegen. Het projectteam kijkt daarbij naar bestaande beweeginitiatieven/programma’s in de werkpraktijk van het consortium.
 • Geleerde lessen: omvat het overkoepelende onderzoek. Door het samenvatten, analyseren, vertalen en delen van kennis en praktijkervaringen onderzoekt het projectteam succesvolle elementen en mechanismen over hoe je sport en bewegen het beste stimuleert bij jongeren.
 • Innovatieve praktijk: innovatieve manieren om samen met jongeren onderzoek te doen en aan de slag te gaan met dit thema.

Resultaten/producten

Het project leidt tot kennis over:

 • Mechanismen voor het succesvol toepassen van een duurzame beweeg- en sportaanpak voor specifieke doelgroepen en situaties.
 • Een effectief sport- en beweegaanbod voor vmbo’ers dat rekening houdt met de diversiteit binnen de groep.

Maatschappelijke impact

Het duurzaam stimuleren van vmbo-jongeren om actief te blijven bewegen en sporten, zowel op school als daarbuiten. Zo draagt dit onderzoek bij aan een gezonde en actieve leefstijl voor vmbo’ers op de lange termijn.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het Vmbo Sportlab biedt HvA-studenten de mogelijkheid om nauw samen te werken met praktijkprofessionals en vmbo-leerlingen. Zo dragen deze studenten al tijdens hun opleiding bij aan het innoveren van de praktijk. Het onderwijs van deze HvA-studenten vindt zoveel mogelijk plaats in realistische beroepssituaties waarin ze worden begeleid door professionals die zichzelf ook blijven ontwikkelen.

Externe partners

 • Amsterdam UMC
 • Haaglanden Beweegt
 • Het Goese Lyceum
 • Saxion Hogeschool
 • Hogeschool van Arnhem & Nijmegen
 • Hogeschool Utrecht
 • Huis voor de Sport Groningen
 • InnoBeweegLab
 • Kaj Munk College
 • Landstede
 • Mulier Instituut
 • Radboud Universiteit
 • Rijnland Beweegt
 • Sport-Expertise-Centrum
 • Sportief Besteed Groep
 • Sportservice Amsterdam
 • TNO
 • UMC Utrecht
 • Windesheim
Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 april 2024

Project Info

Startdatum 15 dec 2022
Einddatum 14 dec 2025