Centre of Expertise Urban Vitality

Urban Sports

Project

Jongeren bewegen te weinig en zitten teveel. Dat is ongezond. Daarom werkt de HvA samen met de Gemeente Amsterdam om gezond beweeggedrag bij jongeren te stimuleren. Dat gebeurt onder andere in het project Urban Sports dat zich richt op het creëren en/of aanpassen van urban sportplekken. Deze plekken, voor sporten als freerunnen en skaten, bestaan al in de stad. Maar we weten nog niet welke elementen aansluiten bij de beweegmotieven, voorkeuren, wensen en behoeften van jongeren. Daarom doen we een evaluerend onderzoek met jongeren en docenten LO, buurtcoaches en 'urban experts' dat moet leiden tot concrete ontwerpprincipes en meer en beter gebruik van urban sportfaciliteiten.

Foto door Jarno Schurgers

Lector Mirka Janssen:

Jongeren die vaardig zijn in bewegen, zijn waarschijnlijk vaker te vinden op de urban sportplekken. Maar wordt bij het ontwerp en de programmering ook voldoende rekening gehouden met jongeren die minder goed kunnen bewegen?

Centraal staat de wens om de inrichting van nieuwe urban sportplekken beter af te stemmen op de wensen van de jongeren. En om meer aandacht te besteden aan urban sports tijdens de lessen LO op school en het stimuleren van bewegen rondom de school. Inmiddels zijn verschillende urban sportplekken gerealiseerd, maar het is nog onbekend welke jongeren er daadwerkelijk gebruik van maken.

Stem je de inrichting van urban sportplekken in de openbare ruimte, de programmering op deze plekken en de lessen LO op elkaar en op de beweegmotieven en voorkeuren van jongeren af, dan is de kans groter dat:

 • meer jongeren zich voldoende competent voelen om te bewegen op urban sportplekken.
 • jongeren blijvend deelnemen aan ongeorganiseerde sport.

Doelen

 1. Het vinden van principes om mee te werken bij het ontwerpen van urban sportfaciliteiten rondom de school en in de openbare ruimte.
 2. Het identificeren en ontwerpen van elementen in het LO-lesprogramma, waardoor jongeren gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van urban sportfaciliteiten.

Methode

 • Met literatuuronderzoek en groepsinterviews met leerlingen, LO-docenten en ontwerpers brengen we de factoren van invloed op de deelname aan urban sports door de VO-leerling in kaart.
 • We maken binnen dit project gebruik van een participatieve aanpak, omdat het voor het slagen van een (gezondheids)interventie belangrijk is om de doelgroep mee te nemen in het ontwikkelproces.
 • Ook organiseren we co-creatie sessies met leerlingen tussen de 12 en 18 jaar, LO-docenten, buurtsportcoaches, en experts op het gebied van het inrichten van de openbare ruimte van de Gemeente Amsterdam.
 • Met de principes van de design thinking cyclus plannen we 3 ontwerpsessies waarin LO-docenten, leerlingen, buurtsportcoaches en experts vanuit de gemeente Amsterdam samen oplossingen ontwerpen om de LO-lessen en de urban sports plekken in de omgeving meer te verbinden.

Verwachte resultaten/producten

Deze exploratieve studie resulteert uiteindelijk in:

 1. een inspiratielijst voor de gemeente Amsterdam voor het inrichten van de openbare ruimte.
 2. een menukaart met de meest veelbelovende ideeën en verschillende prototypen voor de invulling van LO-lessen. Deze menukaart is gericht op het verbinden van binnen en buitenschools leren en het bevorderen van het gebruik van de urban sport inrichting in de openbare ruimte voor bewegen.

Verwachte maatschappelijke impact

De koppeling tussen het inrichten van de urban sportfaciliteiten in de stad en het interesseren van jongeren sluit aan bij de kansen die de gemeente Amsterdam beschrijft voor de groeiende populariteit van urban sport. Op het gebied van breedte- en topsportactiviteiten, talent en cultuur, maar ook de ontwikkeling van Amsterdam als urban sportstad met internationale allure.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het project draagt bij aan het ontwikkelen van kennis en inzicht in de afstemming tussen ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de behoeften en wensen van de gebruikers. Deze inzichten worden gebruikt voor curriculumontwikkeling van lessen Lichamelijke Opvoeding op school en opleidingsprogramma’s van relevante mbo- en hbo-opleidingen. Het lectoraat Bewegen in en om de School is betrokken bij het ontwerp en de evaluatie van kennis en inzichten.

Subsidieverstrekker

SIA (KIEM subsidie)

Externe partners

 • Gemeente Amsterdam
 • Barlaeus Gymnasium
 • Amsterdams Lyceum
 • KIEM Montessori
 • Caland Lyceum
 • ROC van Amsterdam (opleiding Urban Sports Trainer)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 november 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2022
Einddatum 30 sep 2023