Centre of Expertise Urban Vitality

Ontwikkelen preventieonderwijs met interprofessionalisering

BRAVO in het onderwijs

Project

Een ongezonde leefstijl komt vaak voor bij mensen met een lage sociaal-economische status (SES). In veel gevallen ervaren deze mensen daarnaast ook stress of andere psychische klachten. Voor professionals in de gezondheidszorg en het sociaal domein is het belangrijk om in gesprek te gaan met hun cliënten over een gezondere leefstijl. Helaas is leefstijlpreventie binnen het hoger onderwijs te versnipperd in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Daarom ontwikkelen onderzoekers in dit project preventieonderwijs voor het hbo en wo op het gebied van Bewegen, Roken, Alcoholgebruik, Voeding en Ontspanning (BRAVO).

Sociaal werkers in wijkteams hebben vaak te maken met mensen die hulp zoeken voor financiële problemen. Ook komen ze regelmatig in contact met mensen die emotionele- of gezondheidsproblemen hebben. Andersom behandelen zorgprofessionals in wijkteams vaak mensen met sociale problemen. Bij een cliënt kan er sprake zijn van een combinatie van leefstijlproblemen op het gebied van bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning.

Professionals vragen zich bijvoorbeeld af: Op welke manier voorkom je dat gezondheidsproblemen verergeren? Welke preventiemaatregelen zet je in waardoor een cliënt zijn of haar leefstijl zodanig verandert dat de gezondheid verbetert? Maar ook, hoe kunnen wij als hulpverleners elkaar versterken in het ondersteunen van cliënten op het gebied van een gezonde leefstijl?

In dit project analyseren onderzoekers hoe je toekomstige professionals in de gezondheidszorg (verpleegkundigen, ergotherapeuten), het sociaal domein (social work, toegepaste psychologie) en masterlevel psychologen tijdens hun opleiding toerust met vernieuwde preventiekennis -en vaardigheden.

Onderzoeker Jannet de Jonge:

Een gezonder Nederland, de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord, is iets waar je niet tegen kunt zijn. Maar mensen motiveren en eventueel helpen om gezonder te leven, dat vraagt soms moed en durf van professionals. Het is lastig om thema’s te bespreken waar een cliënt eigenlijk niet in wil veranderen, zoals slechte drink- of eetgewoontes. Daarom willen we in dit project toekomstige zorgprofessionals en sociaal werkers handvatten geven.

Doel

Het opleveren van 3 onderwijsmodules gericht op selectieve, geïndiceerde, of zorggerelateerde preventie-interventies voor mensen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Deze interventies richten zich op het verbeteren van de 5 BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcoholgebruik, Voeding en Ontspanning.

Methode

Docent-onderzoekers van de betrokken opleidingen ontwikkelen in werkgroepen 3 modules:

  • Herkennen, bespreken en informeren: blended gesprekstrainingen.
  • Interveniëren: (domein- en instellingsoverstijgend) projectonderwijs.
  • Samenwerken: (door)ontwikkelen van een leerwerkplaats.

Verwachte resultaten/producten

De onderwijsmodules komen beschikbaar in een online omgeving en zijn geschikt voor de hbo-opleidingen Verpleegkunde, Ergotherapie, Social Work, Toegepaste Psychologie en de Master Developmental and Health Psychology (DHP).

Onderwijsmodules

  • Herkennen, bespreken en informeren: Communicatieonderwijs.
  • Interveniëren: Interventieonderwijs waar studenten van verschillende opleidingen in projectgroepen aan deelnemen.
  • Samenwerken: het ontwikkelen van een nieuwe leerwerkplaats waarin wo-studenten Psychologie samenwerken met hbo-studenten rondom de BRAVO-thema’s voor kwetsbare mensen.

Maatschappelijke impact

Het bevorderen van interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals en sociaal werkers en betere preventie bij kwetsbare mensen op het gebied van bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

De ontwikkelde onderwijsmodules zijn relevant voor álle praktijk- en onderwijspartijen die preventieonderwijs (voor kwetsbare mensen) aanbieden. Het draagt bij aan het vernieuwen van het preventieonderwijs.

Externe partners

  • NHL Stenden - Nynke Boonstra: lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, NHL Hogeschool
  • Fontys Hogeschool i.s.m. Tranzo Academische werkplaats verslaving Universiteit Tilburg - Herm Kisjes: behandelaar bij GGZ momentum en, docent aan Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
  • Universiteit van Amsterdam - Helle Larsen: universitair docent Master Development and Health Psychology, UvA en Academic Director of the Summer Institute on Addiction, University of Amsterdam
Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 juli 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2022
Einddatum 01 mrt 2025

Contact