Centre of Expertise Urban Vitality

OTHER: ergotherapie in thuissituatie met behulp van eHealth en (online) coaching

Project

In Nederland krijgen jaarlijks circa 40.000 mensen een beroerte (CVA). Oudere cliënten gaan na een beroerte vaak vanuit het ziekenhuis eerst voor een korte periode naar een verpleeghuis en revalideren daarna thuis verder. Met het 4-jarige project OTHER (gesubsidieerd door ZonMW) proberen onderzoekers de overgang van verpleeghuis naar huis makkelijker te maken voor CVA-revalidanten. Hiervoor maken onderzoekers gebruik van een interventie: sensoren en (online) coaching in de thuissituatie. Revalidanten dragen overdag een sensor die hun bewegingen meet tijdens alle dagelijkse activiteiten.

Lector Margo van Hartingsveldt:

Ik hoop dat mensen in de toekomst na een beroerte sneller naar huis kunnen. En met de geboden ondersteuning hun leven zo snel mogelijk op een prettige manier kunnen hervatten.

Het projectteam van OTHER richt zich op cliënten die na een beroerte vanuit het ziekenhuis eerst een korte periode herstellen in een setting voor geriatrische revalidatie en van daaruit naar huis gaan. De overgang van een verpleeghuis naar hun eigen huis vinden revalidanten vaak moeilijk. Eenmaal thuis ondervinden zij pas echt de gevolgen van hun beroerte. Denk aan lichamelijke, cognitieve en/of emotionele problemen. Hierdoor ervaren zij beperkingen in het uitvoeren van zelfmanagement: het opnieuw inrichten van je leven na een beroerte. Zoals activiteiten uitvoeren, bijsturen en daarin eigen keuzes maken. Ergotherapeuten helpen om de overgang van verpleeghuis naar huis te vergemakkelijken en het zelfmanagement en de dagelijkse activiteiten te ondersteunen.

Doel

Het projectteam onderzoekt het effect en de kosteneffectiviteit van de OTHER-interventie bij mensen die revalideren na een beroerte op het dagelijks functioneren, zelfmanagement en de zorgkosten.

Methode

 • In het eerste jaar starten onderzoekers met een haalbaarheidsstudie naar het begeleiden van revalidanten met de OTHER-interventie. Op basis van hun bevindingen passen zij de interventie en de onderzoeksopzet aan. Daarbij ontwikkelen onderzoekers scholing voor ergotherapeuten die de interventie gaan uitvoeren.
 • Jaar twee en drie staan in het teken van een (kosten)effectstudie. Revalidanten uit vijf organisaties voor geriatrische revalidatie (Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland) krijgen de OTHER-interventie. Onderzoekers vergelijken de resultaten uit de interventiegroep met de resultaten uit een controlegroep.
 • In jaar twee start daarnaast een experimentele studie naar technologische alternatieven waarmee onderzoekers revalidanten ondersteunen tijdens hun dagelijkse activiteiten in de thuissituatie.

Verwachte resultaten/producten

De OTHER-interventie is bij revalidanten na een beroerte effectief en leidt tot een verbetering van hun zelfmanagement en het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten in de thuissituatie.

Maatschappelijke impact

Doordat de continuïteit van de revalidatie en de overgang van verpleeghuis naar huis vergemakkelijkt wordt, ervaren revalidanten meer ondersteuning. Deze interventie biedt in de thuissituatie de juiste zorg op de juiste plek. Bovendien is deze vorm van zorg goedkoper dan de zorg in een verpleeghuis. Doordat mensen na een beroerte met deze interventie eerder naar huis gaan, verwacht het projectteam dat de OTHER-interventie kostenbesparend is voor de gezondheidszorg.

Magriet Pol - hoofddocent / senior onderzoeker:

Deze manier van werken kan een revalidant veel zelfregie en vertrouwen geven. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

 • In dit project werken 4 hogescholen samen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam. Zij zetten in op een duurzame onderzoekssamenwerking met het Radboudumc en het Amsterdam UMC.
 • Ergotherapiestudenten van de 4 hogenscholen dragen bij aan het onderzoek door middel van afstudeerprojecten.
 • De resultaten van het OTHER-project integreren de opleidingen in hun eigen studieprogramma zodat aankomende ergotherapeuten al tijdens hun opleiding leren over deze manier van werken.
 • De kennis die het projectteam over deze ergotherapie-interventie verzamelt en het wetenschappelijk bewijs dat zij op basis van deze studie vaststellen, draagt bij aan de onderzoekslijn Technologie voor het ondersteunen van dagelijks functioneren, van het HvA-lectoraat Ergotherapie.
 • De kennis van het OTHER-project draagt bij aan de thema’s Gezond Ouder Worden en Mensen in Beweging van het Centre of Expertise Urban Vitality.

Betrokken lectoraten

 • Lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving – Hogeschool van Amsterdam
 • Lectoraat Neurorevalidatie – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg – Zuyd Hogeschool
 • Lectoraat Technische Innovatie in de Zorg – Hogeschool Rotterdam

Externe partners

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Zuyd Hogeschool
 • Hogeschool Rotterdam
 • Radboudumc Nijmegen
 • Amsterdam UMC
 • De Zorgcirkel (Noord-Holland)
 • De Omring (Noord-Holland)
 • Stichting tante Louise (Noord-Brabant)
 • Cicero Zorggroep (Limburg)
 • Sevagram (Limburg)
 • ZZGHerstelcentrum (Gelderland)
 • Vivium Naarderheem (Noord-Holland)

Nieuwsbrieven OTHER

Gepubliceerd door  Urban Vitality 3 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2021
Einddatum 01 okt 2025