Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Duurzame samenwerking HvA met stadsdeel en partners Zuidoost

Kickoff fieldlab Zuidoost

16 nov 2015 10:53 | Urban Management

Op donderdag 12 november is fieldlab Zuidoost officieel van start gegaan tijdens een kickoff bijeenkomst op stadsdeelkantoor Zuidoost. Circa 70 gasten luisterden in de Raadzaal naar sprekers als Muriel Dalgliesh, voorzitter Bestuurscommissie Zuidoost, lector Stan Majoor van Urban Management en hoogleraar Zef Hemel van de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Fieldlab Zuidoost

Tijdens de interactieve sessies gingen onderzoekers in gesprek met ondernemers en de vertegenwoordigers van bewonersgroepen en overige organisaties in Zuidoost. Er werden door sommige partijen direct al afspraken gemaakt om samen te gaan werken in de toekomst. De gesprekken concentreerden zich op thema’s als wijkeconomie, toerismeontwikkeling in het stadsdeel, ontwikkelen van leesvaardigheid en financiële zelfredzaamheid van de jeugd in Zuidoost.

Postersessies

Met postersessies presenteerden de onderzoekers hun plannen in de buurt en riepen de aanwezige deelnemers direct op om te reageren en met vragen te komen. Uit de vele reacties werd duidelijk dat bewoners uit Zuidoost zich zeer betrokken voelen met hun stadsdeel en de thema’s waarmee fieldlab Zuidoost aan de slag gaat.

Beter beleid in Zuidoost

In Fieldlab Zuidoost willen het stadsdeel en de Hogeschool van Amsterdam, samen met ZuidoostPartners en partners uit de wijken, werken aan de maatschappelijke vraagstukken in het stadsdeel. Het Fieldlab verbindt denkers en doeners en streeft naar een langdurige en duurzame samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen en respect. Op die manier kan het Fieldlab bijdragen aan de kwaliteit van interventies in Zuidoost, wat uiteindelijk moet leiden tot beter beleid voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Zuidoost. Vanuit de HvA zijn BOOT, speerpunt Urban Management en onderzoekers, studenten en docenten van de domeinen Economie&Management, Techniek en Maatschappij&Recht betrokken.

Projecten in Zuidoost

In fieldlab Zuidoost gaan diverse projecten van start.  De thema’s en vraagstukken waarmee we ons gaan bezighouden binnen deze projecten zijn samen met de betrokken partijen bepaald. Collega’s of studenten die willen meedenken of deelnemen aan de projecten kunnen contact opnemen met de hieronder genoemde contactpersonen :

PROJECT - Jongeren en schulden

Drie vette telefoonrekeningen, een handvol boetes en een cursus om de rijbevoegdheid terug te krijgen; het resultaat is een flinke schuld waar je moeilijk van af komt. Een herkenbare situatie voor een flink aantal jongeren in Zuidoost. Onderzoek naar schaarste laat zien dat, als je eenmaal in schulden zit, het moeilijk is op andere levensgebieden de juiste beslissingen te maken, met alle gevolgen van dien. Dit omdat schaarste, in dit geval geldgebrek, het denkvermogen beïnvloedt. Het hebben van schulden is een belangrijke hindernis in de ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Hoe kunnen we in Zuidoost, samen met onze partners, nieuwe, meer passende vormen van ondersteuning vinden om de financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van jongeren te vergroten? Hoe denken jongeren hier over? Daar richt dit onderzoek zich op. We combineren kennis met het aanbod in Zuidoost en koppelen dit aan de laatste evidencebased methodieken. Zo verkennen we de mogelijkheden om jongeren nieuwe vaardigheden te laten ontwikkelen. Zo kunnen zij in de toekomst de juiste afwegingen maken.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Roeland van Geuns,  r.van.geuns@hva.nl of Coby Kroon,  coby.kroon@amsterdam.nl.

PROJECT - Amsterdam Zuidoost: een aantrekkelijke plek voor bezoekers

Het is druk in de Amsterdamse binnenstad, maar deze drukte biedt mooie kansen voor de buitenwijken van Amsterdam. Dit project onderzoekt hoe stadsdeel Zuidoost een stevige positie kan krijgen als een aantrekkelijk onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Het uitbouwen van het gebied rondom de Amsterdam Arena lijkt het meest voor de hand liggend, maar wellicht zijn er andere ontwikkelingsrichtingen?

We zoomen hier verder op in, samen met verschillende stakeholders uit Zuidoost. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van de imagologie. Alternatieve ontwikkelingsrichtingen worden samen uitgewerkt en tegelijkertijd wordt ieders rol hierin verhelderd. Het onderzoek biedt handvatten voor stakeholders, bijvoorbeeld in het bepalen van marktpositie en strategie. Eveneens levert het een aantal tools op om bezoekers met deze alternatieve beelden van Zuidoost kennis te laten maken.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Nuria Arbones Aran, n.arbones.aran@hva.nl of Dolores Heide,  d.heide@amsterdam.nl.

PROJECT - Wijkeconomie

In de statistieken is Zuidoost een stadsdeel met relatief veel werkeloosheid. In sommige wijken leeft zelfs een derde van de bevolking onder het bestaansminimum. Maar achter cijfers schuilen verhalen van mensen met verschillende achtergronden. Zij komen samen in Zuidoost om te pionieren met nieuwe vormen van bedrijvigheid waar de stad van kan leren.

Hoe ziet deze bloeiende informele economie er precies uit in Zuidoost? Welke (on) mogelijkheden biedt de wijk voor bewoners om voor zichzelf en hun naasten een beter leven te creëren? Hoe zien bewoners dit zelf? Daarover gaan we in gesprek: hoe geven bewoners hun eigen bedrijvigheid vorm en wat is nodig om de ontwikkeling van (netwerken van) bewoners en lokale ondernemers te versterken? Dit heeft invloed op de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk. Zo willen we bijdragen aan een florerende wijkeconomie en handvatten bieden voor lokale beleidsmakers en bedrijven. Ook willen we een aantal interventies ontwikkelen, gericht op de individuele ondersteuning van bewoners en ondernemers.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Martha Meerman, m.g.m.meerman@hva.nl of Dolores Heide,  d.heide@amsterdam.nl.

PROJECT - Bewonersparticipatie in Bijlmer Centrum

Het gebied Bijlmer Centrum in stadsdeel Zuidoost bestaat uit verschillende buurten met elk hun eigen dynamiek en actieve bewonersnetwerken. Bewoners kennen hun buurt als geen ander en hebben diverse wensen en ideeën. Hoe bepaal je als stadsdeel, samen met deze verschillende groepen, welke vraagstukken op buurtniveau aandacht krijgen? Hoe organiseer je een goede vertegenwoordiging van de buurt en wat is de beste manier om de communicatie tussen bewoners en het stadsdeel vorm te geven?

Een groep eerstejaars Bestuurskunde verkent, in opdracht van het stadsdeel, gedurende de eerste twee blokken van het academisch jaar de mogelijkheden. Ze bestuderen de theorie en gaan met bewoners in gesprek. Is er bijvoorbeeld draagvlak voor een bewoners platform? Of zijn er andere innovatieve manieren te bedenken die aansluiten bij de behoefte van de wijk? De studenten presenteren hun voorstellen aan het stadsdeel en één van deze voorstellen wordt verder uitgewerkt.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Gelske Martens,  g.h.martens@hva.nl of Eden Berhane,  e.berhane@amsterdam.nl.

Meer informatie