Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Wat doet hittestress met winkelend publiek?

Onderzoek van de HvA naar de gevoelstemperatuur en verblijfskwaliteit brengt effect hittestress op bezoekers van winkelcentrum Nieuw-West in kaart

20 aug 2019 09:31 | Urban Technology

Winkelcentrum Nieuw-West is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden honderden woningen toegevoegd en komen er meer winkels restaurants, terrassen, vrijetijdsvoorzieningen en betere pleinen. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam inventariseren de hittestress van deze pleinen en meten of de ontwikkelde ‘Klimaatkubus’ bezoekers als groene oase enige verlichting brengt op zomerse dagen.

Winkelgebieden lijden enorm onder hittestress. Bezoekersaantallen en dus consumentenbestedingen lopen in warme periodes sterk terug. De verwachting is dat dagen met hoge temperaturen vaker zullen voor komen. Bij de geplande grootschalige vernieuwing van het winkelcentrum is het dus belangrijk voor belanghebbenden zoals gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren om rekening te houden met klimaatverandering. De vraag is hoe klimaatbestendig het winkelcentrum nu is en hoe de geplande gebiedsontwikkelingen zo ingericht kunnen worden dat het gebied bestendig en aantrekkelijk is in een toekomstig klimaat.

Gevoelstemperatuur en verblijfskwaliteit

De klimaatkubus staat gedurende twee jaar op het plein en biedt de mogelijkheid onderzoek te doen naar de effecten van groen in de openbare ruimte van winkelgebieden. De onderzoekers van de HvA meten de gevoelstemperatuur van het plein en de klimaatkubus in het bijzonder. Zo ondervragen onderzoekers bezoekers naar hun ervaring van de warmte.

De gemeente doet het beheer en onderhoud van de Klimaatkubus. Daarbij wordt het regenwater van het dak van de Meervaart gebruikt om de planten in de kubus van water te voorzien. Andere samenwerkingspartners van dit project zijn o.a. NL Greenlabel, Van der Tol BV en Amsterdam Rainproof.

Klimaatonderzoek door de HvA

Onderzoek van de HvA naar de gevoelstemperatuur en verblijfskwaliteit winkelcentrum Nieuw-West.

Cool Towns

Het onderzoek ligt in het verlengde van het Cool Towns-project waarbij de HvA samen met Europese gemeenten groene maatregelen tegen hitte ontwikkelt om de verblijfskwaliteit van winkel- en stationsgebieden te vergroten.

Lees meer over onderzoek naar hittestress:

In De Volkskrant stond op 25 juli 2019 een artikel over het onderzoek naar hittestress in steden.