Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Promotiebeurs voor Ir. Koos Johannes

The interorganizational use of BIM for supporting the re-use and recycling of building components and materials

21 apr 2016 10:24 | Kenniscentrum Techniek

Dertig leraren ontvingen begin april een promotiebeurs, uitgereikt door de minister van OCW. De Promotiebeurs voor leraren biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

beeld: het Ministerie van OCW  fotograaf: Paul Voorham

Hieronder een samenvatting van het uit te voeren onderzoek door Ir. Koos Johannes;

The interorganizational use of BIM for supporting the re-use and recycling of building components and materials

Bouwinformatiemodellen (BIM) komen voor steeds meer gebouwen beschikbaar, maar worden nog nauwelijks gebruikt voor demontage, hergebruik en recyclingdoeleinden. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de specifieke informatiebehoefte van projectteams is voor deze werkzaamheden en hoe BIM in die informatiebehoefte kan voorzien.

Meer informatie over gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek vind je hier.