Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Zeven onderzoeksprojecten HvA slepen subsidie in de wacht

Onderzoeksgeld naar samenwerking met het MKB

18 jul 2018 10:10 | Afdeling Communicatie

Onderzoekers van de HvA hebben onlangs een totaal bedrag van 700.000 euro aan subsidies toegekend gekregen. Het grootste gedeelde daarvan, 600.000 euro, gaat naar twee samenwerkingsprojecten met het midden- en kleinbedrijf (mkb), één van de Faculteit Gezondheid (FG) en één van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI). De rest van het bedrag is bedoeld om een impuls te geven aan vijf kleinere projecten die vooral verkennend van aard zijn.

Positief beoordeeld werd ondermeer het onderzoeksproject van lector Bianca Buurman (Transmurale Ouderenzorg). Dat richt zich op de vraag hoe apothekers hun dienstverlening zo kunnen innoveren dat zij zich meer positioneren als een expert op het gebied van medicatiebegeleiding in plaats van medicatiedistributie.

Burgers en bedrijven

Ook het project 'Design Thinking in the Circular Economy' van lector Martijn de Waal (Play & Civic Media) viel in de smaak. Dat verkent de vraag hoe lokale platformen voor de circulaire economie zo kunnen worden ontworpen dat ze aantrekkelijk worden voor deelname van burgers en bedrijven.

Beiden kregen 300.000 euro in het kader van RAAK-mkb. Deze regeling heeft tot doel het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. In totaal is er een budget van 3,6 miljoen euro beschikbaar voor 12 projecten, waarvan 2 van de HvA.

KIEM-subsidie

Ongeveer gelijktijdig kregen vijf andere projecten bij de HvA een KIEM-subsidie. Bij deze regeling ligt de focus meer op verkennend onderzoek in samenwerking met het MKB én de publieke sector. Daarbij gaat het eerder om het doen van haalbaarheidsstudies, die op hun beurt weer kunnen leiden tot nieuwe onderzoeksvragen of bijvoorbeeld prototypes en nieuwe businessmodellen. In totaal is er 1,5 miljoen euro beschikbaar.

De volgende vijf projecten kregen ieder 20.000 euro subsidie:

In dit vooronderzoek staat de behoefte, rol en implementatie van eiwitrijke voeding centraal die een rol spelen bij het behoud en/of verbeteren van spiermassa, fysiek functioneren en kwaliteit van leven van mensen met een spierziekte

HvA-onderzoekers: Michael Tieland, Gewichtsmanagement, lector Peter Weijs , Urban Vitality

Partners: Rijndam Revalidatiecentrum, Revalidatiecentrum Roessingh, Revant Breda, Radboud UMC, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG, Berende Voeding en Dieet, Diëtisten voor Spierziekten en Spierziekten Nederland

Looptijd: september 2018 – mei 2019

In dit onderzoek wordt onderzocht of glas toegepast in gebouwen niet zo samengesteld kan gaan worden dat de glasplaten, maar wellicht ook de spacers en de coatings na afloop van de technische of functionele levensduur opnieuw gebruikt kunnen worden.

HvA-onderzoekers: Ed Melet – Circulair Bouwen, Willem Kok – Circulair Bouwen. Lector Jeroen Kluck (water in en om de stad), Urban Technology

Partners: Stolker Glas Harmelen BV, Bouwend Nederland

Looptijd: juli 2018 – maart 2019

In dit onderzoek wordt het proces bestudeerd waarbij hoogwaardige grondstoffen zoals energie, water, materialen en voedsel de bebouwde omgeving ingaan en vaak weer laagwaardig of zelfs waardeloos verlaten. Om dit proces te doorbreken en van deze zogenaamde lineaire stromen circulaire stromen te maken kan een stromenatlas uitkomst bieden. Zo'n atlas kan op termijn helpen om afval als voedsel te gaan beschouwen. De scoutingvereniging Birgitta in het Schoterbos geldt hiervoor als testomgeving.

HvA-onderzoekers: Willem Kok – Circulair Bouwen, Ed Melet – Circulair Bouwen, lector Jeroen Kluck ­(water in en om de stad), Urban Technology

Partners: Techniplan Adviseurs BV, Eco-Cycle BV

Looptijd: 20 juni 2018 – 19 mei 2019

In dit onderzoek wordt beoogd nieuwe kennis en inzichten te vergaren over service logistics in de vliegtuigonderhoudsindustrie. Dat moet nieuw onderzoek aanjagen waarin wordt onderzocht of de inzet van real time big data bijdraagt aan het verminderen van de downtime (het aan de grond houden van vliegtuigen).

HvA-onderzoekers: Robert-Jan de Boer , lector Aviation Engineering

Partners: The Netherlands Aerospace Group, JetSupport

Looptijd: 1 maart 2018 – 30 september 2018

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe creatieven redeneren als ze geconfronteerd worden met financiële beslissingen. Het is een eerste stap in de ontwikkeling van een groter internationaal onderzoeksvoorstel dat zich focust op kunstenaars en creatieven en het proces waarin zij de financiële waarde van hun creaties vastleggen.

HvA-onderzoekers: Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance & Leadership

Partners: Studio Heiko Balster, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Stichting Cultuur+Ondernemen,

Looptijd: september 2018 – augustus 2019