Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Zonne-energie en e-vervoer uitbreiden kan maar op één manier

10 mrt 2015 09:09

Steden willen het gebruik van elektrisch vervoer en zonnepanelen uitbreiden. Maar vraag en aanbod van schone energie lopen nog niet gelijk op: tijdens zonuren ontstaat overcapaciteit op het net, ’s avonds een tekort. Hoe breiden we schone energie effectief uit? Professionals uit de duurzaamheidssector, de auto-industrie en politici maken hier afspraken over op de Conferentie Vehicle2Grid, 30 en 31 maart bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Pakhuis de Zwijger.

Op de conferentie Vehicle2Grid spreken onder andere de Amsterdamse wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho, HvA-lector Energie en Innovatie Robert van den Hoed, en de general manager zero Emission Strategy van Nissan Europe, Olivier Paturet. De aanwezigen geven aan welke stappen de auto-industrie, energieleveranciers en politiek moeten zetten om schone energie in Europa verder uit te rollen. Zonnepanelen en elektrisch vervoer moeten daarvoor slim gekoppeld worden.

Net overbelast

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om fors in te zetten op schone energie. Wethouder Duurzaamheid Choho wil het aantal zonnepaneel-installaties in Amsterdam uitbreiden van 5000 naar 80.000. De conferentie Vehicle2Grid belicht het probleem dat ontstaat wanneer het aantal zonnepanelen sterk toeneemt. Tijdens zonne-uren ontstaat nu al een piek aan opgewekte energie. Het net krijgt plotseling te maken met een energie-overschot, en de kabelinfrastructuur kan daarbij overbelast raken. In Duitsland en Denemarken treedt dit probleem al regelmatig op. Deze uitbreiding moet dus in goede banen worden geleid zonder dat het net overbelast wordt.

’s Avonds ontstaat juist weer een piek in de energievraag: dan zetten huishoudens apparaten en lichten aan. Ook elektrische voertuigen laden vaak ’s avonds. De stad wil ook elektrisch rijden fors uitbreiden, wat ook voor een grotere energievraag zorgt. Hoe stemmen we de vraag en het aanbod naar schone energie goed op elkaar af? Het antwoord zit in slimme systemen, zoals Vehicle2Grid: daarbij slaat de gebruiker het overschot aan zonne-energie op in zijn elektrische auto, om het later te gebruiken.

Roadmap

Op de conferentie Vehicle2Grid wordt een roadmap gemaakt van de stappen die nodig zijn om het netwerk van schone energie effectief uit te rollen. Organisator Hugo Niesing van Resourcefully, adviesbureau voor duurzame projecten: ‘We gaan toe naar een stedelijke omgeving waarin we zelf opgewekte energie verbruiken, in plaats van energie van kolencentrales ver weg. Ook de auto-industrie maakt een duidelijk statement op deze conferentie: zij gaan zich nu echt inzetten voor een duurzamere maatschappij. De toekomst zit in projecten als Vehicle2Grid, waarmee je door slim laden zorgt dat er genoeg energie aanwezig is. Dit is goed voor het net, goed voor schone lucht, en goed in het licht van de klimaatverandering.’

Over de conferentie

Naast sprekers uit de auto-industrie en politiek zijn ook keynote sprekers aanwezig vanuit netbeheerders, ICT-bedrijven en de Europese Commissie. Deze conferentie wordt georganiseerd door Resourcefully, in samenwerking met o.a. de Hogeschool van Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, en GreenIT. De conferentie is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met stedelijke verduurzaming.

 

Het daggedeelte van de conferentie vindt plaats op de Hogeschool van Amsterdam. Daarvandaan vertrekken de bezoekers per zonneboot richting Pakhuis de Zwijger voor het avondprogramma. Deze rondvaartboot heeft een glazen dak van doorzichtige zonnepanelen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op http://www.amsterdamvehicle2grid.nl/v2g-conference/. Of neem contact op met Persvoorlichting HvA: 06-211 56 40/ persvoorlichting@hva.nl. Studenten kunnen gratis deelnemen aan de conferentie.