Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Buiksloterham in Noord wordt voorbeeld circulaire stad

5 mrt 2015 11:01 | Afdeling Communicatie

Het gebied Buiksloterham in Amsterdam-Noord moet het voorbeeld worden voor de toekomstige stad, waarin grond- en voedingsstoffen en water zoveel mogelijk worden hergebruikt, en energie zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt. Ruim 20 partijen, waaronder de gemeente, Waternet, Amsterdam Economic Board, Alliander en de Hogeschool van Amsterdam, ondertekenen vandaag in Pakhuis de Zwijger het plan om van Buiksloterham een duurzaam gebied te maken.

De ruim 20 organisaties ondertekenen het Manifest Circulair Buiksloterham en willen daarmee de ambitie waarmaken om van het gebied een voorbeeld te maken van ‘circulaire gebiedsontwikkeling.’ Wethouder duurzaamheid Abdeluheb Choho en wethouder ruimtelijke ordening Eric van der Burg ondertekenen het manifest namens de gemeente.

Van verspilling naar kringloop

Wat wordt verstaan onder ‘circulair’? In steden wordt momenteel veel verspild: we gebruiken eindige grondstoffen, en veel van onze producten eindigen als afval. Willen we de stad duurzamer maken, dan moeten we van deze lineaire economie toe naar een 'circulair’ systeem, dat op kringlopen is gebaseerd, zodat producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt en we zorgdragen voor het ecosysteem. Bij een circulaire economie staan leefbaarheid, biodiversiteit en duurzame energie dus voorop.

Buiksloterham is de uitgelezen plek om hier een begin mee te maken. Dit voormalige industriegebied ligt vlakbij Amsterdam Centraal, en 100 hectare staat nog grotendeels leeg. Er zitten al vele ondernemers en bewoners die zelf duurzame initiatieven zijn opgestart. Het gebied biedt dus veel mogelijkheden voor een herbestemming.

Living Lab

De 20 organisaties gaan bestaande duurzame projecten ondersteunen en nieuwe projecten verder ontwikkelen. Het gebied wordt daarmee een ‘living lab’: hier worden de nieuwe innovaties, zoals zelfvoorzienende woonwijken, in de praktijk getest. Buiksloterham wordt daarmee een voorbeeld voor stedelijke gebieden in Nederland.

In Buiksloterham vinden nu al een aantal duurzame en innovatieve projecten plaats: zo zijn er veel zelfbouwers, die hun huizen optrekken uit gerecycled materiaal. Van bakstenen tot kozijnen: alles wordt hergebruikt. Een ander voorbeeld is De Ceuvel, een broedplaats voor creatieve ondernemers die grotendeels zelfvoorzienend is op het gebied van energie en materialen.

Katrien de Witte, programmamanager van het HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology: ‘Buiksloterham is eigenlijk een pioniersgebied: hier gaan we samen met bewoners en bedrijven onderzoeken wat mogelijk is. Van alles dat hier nieuw wordt gebouwd en herontwikkkeld, is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk op een duurzame wijze plaatsvindt. In het onderzoeksprogramma Urban Technology van de HvA houden studenten en onderzoekers zich bezig met dit soort vraagstukken: hoe kunnen we duurzame energie lokaal inzetten, wijken duurzaam transformeren en stedelijke kringlopen zoveel mogelijk hergebruiken. Dus dit Living Lab is een ideale plek om onze kennis verder te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen.’ 

Kijk voor het programma en meer informatie op de website van Pakhuis de Zwijger.

Illustratie: Bas Kohler. Buiksloterham.nl