Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Greening the Cloud in Wetenschapsvisie 2025

25 nov 2014 15:37

Vandaag werd door het ministerie van OCW de Wetenschapsvisie 2025 gepubliceerd. Hierin staat onder meer beschreven hoe Nederland haar wetenschappelijke positie internationaal kan behouden en versterken.

De visie beschrijft de hogeschool als een belangrijke schakel tussen universiteit en maatschappij. Zo zouden wetenschappers en onderzoekers volgens het kabinet meer onderling moeten samenwerken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

In de visie wordt het HvA-project ‘Greening the Cloud’ als uitgelicht voorbeeld genomen (p52) waarbij de verbinding van kennisinstellingen met bedrijvigheid en regionaal arbeidsmarktbeleid wordt gelegd.