Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Hoe meet je de effectiviteit van verkoelende maatregelen?

De HvA heeft met Cool Towns partners een meetprotocol ontwikkeld voor de praktijk om te werken aan het klimaatbestendig inrichten van steden

11 nov 2020 09:57 | Urban Technology

Afgelopen zomer heeft weer eens laten zien dat het bittere noodzaak is om steden versneld hittebestendig te maken. Hittegolven zetten de leefbaarheid onder druk en ontwrichten het gebruik van vitale functies. Maar hoe verkrijg je volledig inzicht in de hitteproblematiek? Welke verkoelende oplossingen werken per type buitenruimte? Op donderdag 19 november 2020 presenteert projectleider en onderzoeker Gideon Spanjar tijdens een Webinar het Cool Towns meetprotocol en de bevindingen van twee jaar meetonderzoek.

De afgelopen twee jaar hebben Europese regio’s en gemeenten onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de hitteproblematiek in hun gebieden in kaart gebracht. In Nederland, Frankrijk, België en Groot-Brittannië is tijdens zomerse dagen het thermisch comfort van verschillende buitenruimtes gemeten. Daarnaast zijn ook bestaande verkoelingsfeatures op straatniveau gemonitord. Hiermee kan de effectiviteit van geplande interventies onderzocht worden, om hittestress te verzachten en de leefbaarheid op warme dagen (langer) vast te houden. Enkele voorbeelden zijn: solitaire volgroeide bomen, waterspeelplekken en schaduwdoeken.

Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol

Op basis van de twee jaar meetervaring is het 'Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol' ontwikkeld. Het geeft ondersteuning om de volgende drie complementaire methodes uit te voeren:

  1. Gebiedsanalyse inclusief de ruimtelijke (bebouwde) context die invloed heeft op het beleefde en gemeten thermische comfort;

  2. Vragenlijst om de thermische perceptie van gebruikers ten aanzien van de buitenruimte en ontwikkelde interventies te inventariseren;

  3. Meten van de gevoelstemperatuur (PET) met mobiele weerstations.

'Het protocol biedt essentiële stap-voor-stap begeleiding om een volledige Thermal Comfort Assessment (TCA) op straatniveau uit te voeren. Vanaf de voorbereiding tot veldwerk en analysefase', vertelt projectleider en onderzoeker Gideon Spanjar. 'Het bevat een open-access beschikbare checklist om te gebruiken tijdens het veldwerk en instructies per type interventie en buitenruimte. Het protocol biedt daarmee alle informatie om als beleidsmaker, ruimtelijke ontwerper of klimaatadaptatie adviseur zelf aan de slag te gaan met het meten van maatregelen. Zo kan een gedegen kosten-baten afweging gemaakt worden van verschillende maatregelen voor een daadkrachtige hittebestendige inrichting van steden.'

Het protocol zal vanaf 19 november te downloaden zijn bij Cool Towns.

Mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door