Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Het klimaat en de stad: tussen doen en denken

Lees de tweede editie van tijdschrift Bewogen Stad: Klimaatverandering

30 nov 2020 12:54 | Urban Technology

Klimaatverandering kent niet één ‘probleem’ of ‘oplossing’. Bij het bestrijden van zeespiegelstijging, het voorkomen van CO2-uitstoot of het tegengaan van wateroverlast of extreme droogte zijn veel facetten van belang en leven er verschillende visies op wat waar, onwaar, goed of niet goed is. Ook wel 'wicked problems' genoemd. Wat zijn de opbrengsten en beperkingen van de hoeveelheid aan visies en probleemdefinities? En hoe krijgen deze vorm in stedelijke projecten rondom klimaatproblematiek? Lees erover in de tweede editie van Bewogen Stad: Klimaatverandering.

In deze editie van Bewogen Stad, reflecteren we op de gevolgen van 'wicked problems'. De verschillende bijdragen laten zien dat achter het werken aan (de gevolgen van) klimaatverandering allerlei manieren van ‘denken’ schuilgaan, en dat het belangrijk is om deze manieren van denken boven tafel te krijgen, inzichtelijk te maken en specifiek te adresseren. Zowel om samenwerking en afstemming mogelijk te maken tussen partijen die mogelijk verschillende ideeën en visies hanteren, als om bestaande en nieuwe manieren van denken rondom klimaat te doorgronden en te bevragen.

Zo brengen we een veelheid van betrokkenen en perspectieven samen. Van bewoners, tot bedrijven, van woningcorporatie tot gemeente, en van docenten tot onderzoekers. In het besef dat we alleen door denken en doen te combineren, samen te werken en collectief te reflecteren de ‘wickedness’ van de stedelijke klimaatuitdagingen te lijf kunnen gaan.

Bewogen Stad

Bewogen Stad is een reeks van digitale tijdschriften over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio. Het digitale tijdschrift is opgezet door het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation van de Hogeschool van Amsterdam. Hier delen we met een breder publiek waar we mee bezig zijn en bieden we een plek voor verschillende geluiden uit het maatschappelijke debat. Voor deze tweede editie heeft ook Centre of Expertise Urban Technology meegeholpen, en lees je onder andere de visie van Inge Oskam, lector Circulair ontwerpen en ondernemen.