Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Proefschrift lector Inge Oskam over duurzame bedrijfsmodellen

‘Shaping sustainable business models: stakeholder collaboration for sustainable value creation’

22 okt 2020 11:36 | Urban Technology

Op 16 oktober heeft Inge Oskam, lector Circulair ontwerpen en ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam, haar promotieonderzoek verdedigd bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit deed zij op het kruispunt van duurzaamheid, businessmodellen en cross-sectorale samenwerking. Verschillende duurzame innovaties en circulaire smart city-projecten hebben hiervoor de casuïstiek geleverd. Lees haar volledige proefschrift!

Recente economische crises, milieuproblemen en sociale uitdagingen hebben aangezet om onze consumptie- en productiepatronen drastisch te veranderen en organisaties te transformeren met als doel bij te dragen aan de sociaal-technische transities die deze uitdagingen positief beïnvloeden, schrijft Oskam. Duurzame ontwikkeling en de transitie naar een circulaire economie krijgen daarom steeds meer aandacht van wetenschappers en worden omarmd door nationale en lokale overheden, bedrijven en andere organisaties.

De implementatie van duurzamere oplossingen loopt echter achter op de verwachtingen en technologische mogelijkheden. Zowel onderzoekers als professionals zien innovatie van duurzame businessmodellen als een belangrijk hulpmiddel om de potentiële waarde van nieuwe duurzame technologie zichtbaar te maken. Ze benadrukken hierbij de noodzaak om de belangen en doelstellingen van verschillende stakeholders op het gebied van economische, ecologische en sociale waardecreatie te integreren bij de ontwikkeling van het duurzame businessmodel. Er is echter weinig bekend over welke stakeholders actief betrokken moeten zijn, hoe ze met elkaar samenwerken en wat het effect hiervan is op het proces om tot een gezamenlijk duurzaam businessmodel te komen.

Het proefschrift van Oskam speelt in op dit kennishiaat door voort te bouwen op het idee van een businessmodel als activiteitensysteem waarmee duurzame waarde wordt gecreëerd over grenzen van organisaties heen en door de interactie met stakeholders te bestuderen. Het onderzoekt stakeholderinteractie vanuit twee perspectieven: het perspectief van individuele bedrijven en het perspectief van cross-sectorale actoren die met elkaar samenwerken in innovatie-ecosystemen. Door middel van vier separate studies – drie empirische onderzoeken en een ontwerponderzoek – beoogt dit proefschrift inzicht te geven in de wijze waarop stakeholderinteractie de ontwikkeling van duurzame businessmodellen beïnvloedt.