Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Lectorale rede van dr. ir. Michiel Horikx

HvA lector Horikx over constructieve veiligheid in Nederland

19 okt 2020 15:15 | Urban Technology

Hoe kunnen we voorkomen dat de kademuren in Amsterdam bezwijken of dat een stadion opnieuw instort? Michiel Horikx, lector Constructieve veiligheid van Faculteit Techniek en onderzoeksprogramma Urban Technology, hield in september zijn lectorale rede over de toekomst van constructieve veiligheid en het verbinden van de beroepspraktijk met onderzoek en onderwijs. Lees of kijk zijn lectorale rede terug.

De lectorale rede volgt op de aanstelling van Horikx als bijzonder lector aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) per 1 september 2019. Onder aanvoering van Horikx werkt het lectoraat Constructieve veiligheid aan onderzoek over welke duurzame constructiematerialen en productietechnieken kunnen bijdragen aan de bouw van veilige gebouwen en infrastructurele werken als bruggen en kademuren. Daarnaast zet het lectoraat zich in voor verbetering en vernieuwing van lesstof en voor de verdere professionalisering van leerkrachten in het constructieve onderwijs.

Praktijk, onderzoek en onderwijs

Het lectoraat Constructieve veiligheid is een gezamenlijk initiatief van de HvA, Betonvereniging en Bouwen met Staal, met bijbehorende drie landelijke beroepsgerichte masteropleidingen op het gebied van constructief ontwerpen. Het lectoraat moet voor de HvA praktijk, onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie verweven in de doorlopende leerroute van de bachelor Built Environment tot de master Structural Engineer. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat continu actuele lesstof en zet het in op professionalisering van docenten zodat onderzoek en onderwijs elkaar nog beter versterken.

Van kademuren tot stadions

Met de gezamenlijke kennis van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen wil het samenwerkingsinitiatief incidenten als de gedeeltelijke instorting van het tribunedak van het AZ-stadion in Alkmaar voorkomen. Maar denk ook aan de betrekkelijk slechte staat en noodzakelijke vervanging van kademuren in het centrum van Amsterdam en andere binnensteden.

‘Ondanks de enorme technologische vooruitgang lijkt constructieve veiligheid steeds minder een vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk om de veiligheid van onze gebouwen te blijven borgen. Een fundamenteel begrip van krachtswerking in combinatie met een integrale probleemaanpak, waar we binnen het nieuwe lectoraat aan werken, biedt deze mogelijkheid’, aldus Horikx.

Over onderzoeksprogramma Urban Technology

Het lectoraat valt onder het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Faculteit Techniek. Dit programma onderzoekt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Dat doet zij samen met partners uit de praktijk op de thema’s Energy Transition, Circular Transition, Mobility & Connectivity en Designing Future Cities. Hiermee draagt het programma bij aan duurzame, leefbare en economisch sterke steden van de toekomst.