Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Wateroverlast voorkomen met waterdoorlatende bestrating

Meld je aan voor het webinar op 17 september over onderzoeksresultaten van De Infiltrerende Stad

1 sep 2020 10:27 | Urban Technology

Hoe gaan we in de stad om met wateroverlast door een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers? Op 17 september presenteert het consortium van het project De Infiltrerende Stad haar onderzoeksresultaten over waterdoorlatende bestrating via een webinar. Nieuwsgierig naar twee jaar praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit, beheer en onderhoud én het op de markt brengen van infiltrerende verhardingen en onderliggende systemen? Meld je dan aan om deel te nemen aan het webinar.

Registreer je en ontvang voorafgaand aan het webinar instructies hoe de livestream te bekijken. Deelname is gratis. Kan je de live stream niet bijwonen? De opname zal na afloop beschikbaar worden gesteld, net zoals de schriftelijke resultaten van het onderzoek. Door je aan te melden, krijg je de informatie automatisch toegestuurd.

Toekomst van infiltrerende verhardingen

Tijdens het webinar presenteert Anne Leskens (Hogeschool Rotterdam) een overzicht van tot dusver beschikbare oplossingen voor aanleg en onderhoud van infiltrerende verhardingen. Ted Veldkamp (Hogeschool van Amsterdam) laat aan de hand van de resultaten van praktijktesten zien hoe doorlatende verhardingen functioneren in de praktijk. Floris Boogaard (Hanze Hogeschool) toont wat de bevindingen zijn van de proeven die zijn uitgevoerd aan de innovatieve oplossingen op de testlocatie Waterstraat in Delft.

Opgedane kennis en inzichten worden door Ted Veldkamp samengebracht in een passende marktstrategie. Dat maakt het mogelijk om nóg meer straten in Nederland te voorzien van deze innovatieve oplossingen, om op die manier lokale regenwaterinfiltratie te stimuleren.

Het webinar

Het webinar start 17 september om 10.30 uur met een opening door Jeroen Kluck en een afsluiting om 12.30 uur door Rutger de Graaf.

Samenwerkende partijen

De Infiltrerende Stad wordt in samenwerking met de volgende partijen uitgevoerd: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Aquaflow BV, Bufferblock BV, Building changes support, Drainvast, Germieco, Water Innovation Consulting (Hemels water), Markus BV, Ecologisch waterbeheer (Aqua Aurora), Van Gelder Aannemingsbedrijf, Gemeente Bergen, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door SIA Raak-mkb financiering.