Urban Technology

Organisch afval slim benutten met gebruiksvriendelijke tool

Studenten werken aan gebruikersomgeving tool voor duidelijke impact afvalsystemen

17 jun 2020 13:37 | Urban Technology

Team Re-Store van Hogeschool van Amterdam (HvA) ontwikkelden een handige tool die bedrijven en gemeenten helpt om organisch afval slimmer op te halen en te verwerken. Probleem: die tool ziet er nog onoverzichtelijk uit. HvA-studenten van de opleiding Digital Design maakten de tool gebruiksvriendelijk, die nu ‘open-source’ verder wordt ontwikkeld door andere hogescholen en universiteiten.

Blij met het resultaat

‘Onze partners waren onder de indruk van de tool , maar vinden het meetsysteem en alle data in het oorspronkelijke Excel-bestand nog ingewikkeld’, zegt projectleider Maarten Mulder. ‘Dus zijn we aan de slag gegaan met een gebruiksvriendelijkere interface − de gebruikersomgeving van de tool. Daar hebben we de hulp van Digital Design-studenten van de HvA voor ingeschakeld.’ Mulder is erg blij met het resultaat: ‘De tool is een stuk aantrekkelijker geworden. De studenten hebben de behoeften van afvalbedrijven en gemeenten goed geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Het is nog een prototype, maar we gebruiken het al bij presentaties en seminars om bij afvalbedrijven en gemeenten te laten zien waar het naartoe kan gaan.’

'Oude' meetsysteem als Excel-bestand

Intensieve samenwerking tussen studenten en partners

Masterstudenten werkten nauw samen met de bedrijven en gemeenten, door middel van interviews en testfases. ‘Al snel kwam bij de interviews naar voren dat er onduidelijkheid heerst over de impact van hun afvalsysteem.’ Aldus Danique de Bies, masterstudent Digital Design. ‘Omdat ze de impact niet meetbaar kunnen maken, weet men niet welke initiatieven op te schalen.’ Door de intensieve samenwerking werden de behoeften en kansen van de hele keten van inzameling, verwerking en verwaarding meer duidelijk. Waarbij de technische onderzoekers de milieukundig, economische en sociale cijfers verzamelden, zijn de studenten aan de slag gegaan met het visualiseren van de cijfers aan de hand van de behoeften. Hieruit is een nieuw digitaal ontwerp gekomen dat voor iedereen te begrijpen is.

Prototype tool - Impactcijfers op ecologisch, economisch en sociaal vlak (geen werkelijke cijfers)

De nieuwe interactieve tool

‘De tool is uiteindelijk een soort spel geworden. Met gevisualiseerde stappen in het proces van de verwerking van organisch afval, moet het meer uitnodigen om mee te werken. Zonder dat het zijn waarde verliest’, zegt Jasper Bunschoten, masterstudent Digital Design. ’Zo wordt het voor alle instanties mogelijk om met eigen data inzichtelijk te krijgen wat nieuwe afvalsystemen voor hun instelling en omgeving betekenen. Op ecologisch, economisch en sociaal vlak.’ Verschillende (fictieve) scenario’s kunnen naast elkaar gelegd en continu aangepast worden. Hierdoor ontstaat er een completer beeld van afvalsystemen in de stad, op welke plekken er in de keten verbetering mogelijk is en welke duurzame oplossingen passen bij de eigen buurt.

Prototype tool - Verschillende scenario’s naast elkaar (geen werkelijke cijfers)

Tool open-source beschikbaar gesteld

De tool is nog een prototype die nu in functionele vorm open-source aangeboden wordt − de software en interface zijn vrij beschikbaar gesteld om door anderen te testen en verder te ontwikkelen. ‘We hebben bijvoorbeeld nog niet alle data in Nederland die nodig zijn om de complete keten te analyseren’, vertelt Mulder. ‘Om die dataset te vergroten en de tool te optimaliseren, bieden we het open-source aan bij hogescholen, universiteiten en andere partijen. Zo kan iedereen de berekeningen inzien, bekijken waar de data vandaan komen en de tool nog gebruiksvriendelijker maken. Een masterstudent van Wageningen University & Research gebruikt de tool nu voor een afstudeerproject. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft ook interesse om met de tool te werken. Dit willen we graag verder stimuleren.’

Met dank aan masterstudenten HvA, Digital Design: Jasper Bunschoten, Danique de Bies, Alexandra Sykioti en Richard Lundquist.

De Week van Re-Store bij Urban Technology

Tijdens de Week van Re-Store van 15 t/m 19 juni kom je meer te weten over het tweejarig onderzoek Re-Store: de waarde van organisch afval. Van eindpublicatie tot de ontwikkelde tool, verdiepende artikelen en video’s, de hele week staat in teken van het slim benutten van GFE-afval.

Onderzoeksproject Re-Store
Lectoraat: Circulair ondernemen en ontwerpen
Nieuws: Alle Re-Store-artikelen
Eindpublicatie: Duurzaamheidsimpact bepalen en vergroten voor stedelijke initiatieven die voedselresten verwerken