Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Kennis getest over de wereld van verpakken

Studenten maken quiz over verpakken en delen kennis met medestudenten, docenten en professionals

3 jun 2020 15:04 | Urban Technology

Wat doet leave-on microplastic in zonnebrandcrème? En hoeveel wegwerpkoffiebekers worden er dagelijks weggegooid in ons land? Studenten van HvA-Minor ‘Wereld van Verpakken’ maken een digitale quiz, om aan het eind van het vak de kennis te testen van medestudenten, docenten én professionals. Vanuit hun thuiswerkkamer discussiëren zij over de toekomst van verpakken door kennis te delen uit eigen onderzoek.

‘Hebben plastic tassen of papieren tassen meer impact op het milieu?’, is een van de quizvragen opgesteld door Julia, student van de Minor Wereld van Verpakken. Het antwoord verbaast de deelnemers: papieren tassen. ‘Bij de productie van papieren tassen wordt veel meer water verbruikt dan bij plastic tassen, en dat heeft een grote milieu-impact’, verklaart Julia. Dit is een van de vragen waar na het bekendmaken van de antwoorden over wordt gediscussieerd, samen met docenten Iris van Wijk en Yanti Slaats en uitgenodigde gasten uit het vak.

Onderwijs, onderzoek en professionals verbinden

Opgezet als praktische ‘pressure cooker’ dienen studenten in enkele weken verdiepend onderzoek te doen. Binnen thema’s materiaal, microplastics, papier en duurzaamheid en recycling en gedrag schrijven zij eerst een zogeheten ‘Touch the Topic’-paper. Het presenteren van de opgedane kennis en discussiëren middels de digitale kennisquiz is de laatste stap, om medestudenten iets te leren en professionals te inspireren. Zo worden studenten niet alleen klaargestoomd voor hun toekomstige afstudeertraject, ook leren ze omgaan met professionals, zoals het aanwezige Kennisinstituut duurzaam verpakken (KIDV).

‘In eerste instantie wilden we een posterconferentie organiseren en professionals fysiek uitnodigen’, zegt docent Slaats, ‘maar dat kon door het coronavirus helaas niet doorgaan. Dus dachten we: we laten studenten een vraag formuleren over hun opgedane kennis, en maken er een quiz van zodat medestudenten nu digitaal langs kunnen lopen.’

Kennisoverdracht toegankelijk

De digitale quiz maakt kennisoverdracht interactief en toegankelijk. Iedere student bereidt één kennisquizvraag voor uit hun ‘Touch the Topic-paper’, inclusief wetenschappelijk onderbouwd antwoord. Zo leren de studenten tijdens het kortdurende vak in de Minor meerdere aspecten van onderzoek kennen, die tijdens de quiz samenkomen: gestructureerd zoeken naar relevante en betrouwbare informatie, scheiden van feiten en fictie, kennishiaten ontdekken binnen wetenschap, wetenschappelijk schrijven en onderbouwen en presenteren van nieuwe en verrassende informatie.

Van kennisquiz naar vervolgonderzoek

De student weet door de Minor en de kennisquiz beter wat er al wel en niet bekend is over de wereld van verpakken, en wat eventueel interessante richtingen zijn om nog verder onderzoek in te doen. ‘Als ik moet kiezen in drankverpakking, kies ik dan glas, zeewier of plastic?’ vraagt Maarten van Asbeck, oprichter van FLAVAdrinks, aan het eind. Het is even stil, daar heeft niemand specifiek onderzoek naar gedaan onder de studenten. Maar Van Asbeck roept op om ook buiten de kennisquiz mee te helpen denken over duurzame verpakking voor zijn ‘bierbollen’. De kennisquiz opent perspectieven die ook na de vragenronden voer is voor discussie en vervolgstappen.