Urban Technology

Hoe etensresten bijdragen aan een duurzame toekomst

Onderzoeksresultaten van de HvA tonen impact stedelijke initiatieven voor afvalverwerking

18 jun 2020 13:30 | Urban Technology

Organisch afval zoals aspergeschillen, een klokhuis of een restje aardappelpuree: in de grote steden van Nederland wordt het mondjesmaat gescheiden ingezameld. Het verdwijnt met de rest van ons afval in de afvalverbranding. Zonde, want slim verwerken van groente, fruit en etensresten (GFE-afval) kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Gemeenten en andere opdrachtgevers staan voor de vraag wat een goede manier van afvalverwerking is. Een nieuw ontwikkelde tool door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) geeft hier meer inzicht in.

Organisaties die zich bezighouden met duurzame afvalverwerking hebben vaak een investering of subsidie nodig om hun idee tot uitvoer te kunnen brengen. Partijen als gemeenten of woningbouwverenigingen gaan graag in zee met zulke initiatieven om de circulaire doelstellingen te halen. Zo wil de gemeente Amsterdam volledig circulair zijn (afvalloos) in 2050. Voor een weloverwogen keuze om initiatieven te optimaliseren of op te schalen, hebben opdrachtgevers behoefte aan informatie over beoogde impact. En dat was tot voor kort lastig te realiseren. Want hoe geef je inzicht in de bijdrage van jouw initiatief aan een meer duurzame wereld?

Tool voor inzicht maatschappelijke impact

‘Bij de start van ons onderzoek kwamen we erachter dat er vaak kennis ontbreekt over de impact die afvalverwerkers met hun initiatief hebben op duurzaamheid’, vertelt onderzoeksprojectleider Maarten Mulder. ‘Hier biedt de ontwikkelde tool uitkomst. Deze brengt op een laagdrempelige en transparante wijze de milieukundige, economische en sociale impact in kaart van een afvalverwerkingsmethode. Dit zijn de drie pijlers van duurzaamheid. De tool bestaat uit een geavanceerd rekenblad met vele variabelen die staan voor de drie pijlers.’

Vier praktijkcases van lokale initiatieven

De tool is toegepast bij vier praktijkcases waarin GFE-afval apart ingezameld en verwerkt wordt: voedselfietsen, wormenhotels, centrale verwerking op Java-eiland (Amsterdam) en decentrale vergisting. Dit is vergeleken met de oorspronkelijke situatie waarin het GFE-afval samen met het restafval ingezameld en verbrand werd. ‘Verassend is dat deze lokale initiatieven, en met name wormenhotels en voedselfietsen, vooral een sociale impact blijken te hebben en minder bijdragen aan de pijlers economie en milieu.’

Sociale impact van organisch afval

‘Lokale initiatieven brengen sociale samenhang in de wijk’, vertelt Mulder. ‘Buurtbewoners komen vaker bij elkaar voor een praatje bij een wormenhotel of om elkaar te helpen met afval en compost. Daarbij zien we ook een educatief element: stedelingen die normaal nooit GFE-afval scheiden, leren door de initiatieven in hun buurt meer over circulariteit, waar ze oprecht ook wat mee willen doen. Daarnaast bieden deze nieuwe initiatieven ook extra werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Simulatiemodel om impact te vergroten

Waar de ontwikkelde tool de impact van een afvalverwerkingsinitiatief laat zien, toont een nieuw simulatiemodel of het initiatief ook zal werken in de praktijk en op de lange termijn. Een afvalverwerkingsinitiatief maakt altijd deel uit van een afvalketen, bestaande uit diverse samenwerkende partijen. De simulatiemodellen bieden inzicht en handvatten voor het effectief inrichten van de gehele keten, van transporteurs tot leveranciers en afvalverwerkingsbedrijven. Welke acties moeten onderling ondernomen worden om organisch afval slimmer te benutten? ‘Met deze simulatiemodellen willen we een robuuste keten presenteren, de daarbij benodigde samenwerking tussen lokale organisaties bevorderen en de circulaire transitie in grote steden optimaliseren’, aldus Mulder.

Lees de eindpublicatie van Re-Store

Alle resultaten van twee jaar lang onderzoek zijn terug te lezen in de eindpublicatie Duurzaamheidsimpact bepalen en vergroten voor stedelijke initiatieven die voedselresten verwerken . Kom hierin meer te weten over de toepassing van de tool en simulatiemodellen, de praktijkcases in Nederland en de maatschappelijke impact van diverse nieuwe afvalverwerkingsmethodes die een circulaire toekomst realiseren.

De Week van Re-Store bij Urban Technology

Tijdens de Week van Re-Store van 15 t/m 19 juni kom je meer te weten over het tweejarig onderzoek Re-Store: de waarde van organisch afval. Van eindpublicatie tot de ontwikkelde tool, verdiepende artikelen en video’s, de hele week staat in teken van het slim benutten van GFE-afval.

Onderzoeksproject Re-Store
Lectoraat: Circulair ondernemen en ontwerpen
Nieuws: Alle Re-Store-artikelen
Eindpublicatie: Duurzaamheidsimpact bepalen en vergroten voor stedelijke initiatieven die voedselresten verwerken