Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Mobiele Masterclass Inclusieve Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelbuurten

4 jul 2018 15:26 | Urban Management

Hoe realiseer je een inclusieve vorm van gebiedsontwikkeling in de Ontwikkelbuurten en kan Design Thinking hierbij helpen? Vrijdag 22 juni tijdens het We Make The City festival was dit het thema van de HvA Mobiele Masterclass.

Met een gemêleerde groep van experts vertrok onze bus richting Zuidoost om uiteindelijk te eindigen in Nieuw-West. Eerste uitstappunt was Oma Ietje in de H-Buurt, een van de 32 Ontwikkelbuurten waar de Gemeente Amsterdam de komende jaren op inzet om met investeringen in het fysieke domein ook sociale, ecologische en klimaatopgaven aan te pakken.

Aan de hand van de Stanford Design Thinking methode werkten we gezamenlijk aan een rijke set van oplossingen om uiteindelijk een integrale aanpak van opgaven te realiseren. Deelnemers met verschillende achtergronden waaronder bewonersvertegenwoordigers, corporaties, gemeentelijke beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten en studenten keken samen naar mogelijkheden om de verbinding tussen de H-Buurt met Amstel III te versterken. De volgende twee vragen stonden hierbij centraal:

  • Waardoor zouden de bewoners van de H-buurt naar Amstel III willen gaan?
  • Waardoor zouden de werkenden en toekomstige bewoners van Amstel III naar de H-buurt willen gaan.

Verkennen van oplossingen

Uit de analyses van de verschillende tafels en voortvloeiende ideeën kan worden opgemaakt dat op dit moment Amstel III en de H-buurt sterk noord-zuid georiënteerd zijn. Alleen ontbreekt het aan een sterke verbindende drager tussen deze twee gebieden. Bullewijkpad zou met de juiste ruimtelijke-programmatische interventies, deze functie kunnen vervullen. In combinatie met de geplande woningbouw aan beide kanten, biedt het kansen om specifieke voorzieningen en werkplaatsen toe te voegen zodat de uitwisseling tussen Amstel III en de H-buurt wordt vergroot.

Het is een kansrijk idee om het thema sport en beweging door te ontwikkelen en tot uiting te laten komen in beide gebieden. Bestaande kwaliteiten zoals het groene karakter van de H-buurt kunnen hiervoor ingezet worden.

Wandeling Nieuw West

In Nieuw-West aangekomen vervolgden we onze masterclass onder leiding van Anneke Treffers en Ivan Nio. Zij verrichten onderzoek naar onderliggende bewonersbehoeften in kaart brengen door ontwerpende vormen van participatie. Vanuit bewonersperspectief analyseerden we de kernkwaliteiten van de L. van Deysselbuurt en de ontwikkelingen van de aangrenzende B. Röellstraat. De expeditie eindigde op plein 40-’45 waar we proostten op een geslaagde middag.

Vervolg

De HvA bouwt als onderdeel van de Design Thinking cyclus, voort op de door de deelnemers aangedragen oplossingsrichtingen en daarmee wordt het actieonderzoek in de Ontwikkelbuurten verrijkt. Wij als team van het Thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling, willen graag de deelnemers bedanken voor de interessante gesprekken, nieuwe inzichten en inspirerende ideeën! Voor meer informatie over ons actieonderzoek ter plaatse neem contact op met:

Gideon Spanjar Projectleider
Strategische Schakelpunten H-Buurt           
g.spanjar@hva.nl       

Anneke Treffers Projectleider
Mijn Straat L. van Deysselbuurt
j.a.treffers@hva.nl