Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

House of Skills van start

Leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor met name lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam

7 sep 2017 13:10 | Urban Management

Het rommelt op de arbeidsmarkt. Mensen hebben steeds minder stabiele loopbanen bij een enkele werkgever en werken steeds vaker in kortere en flexibelere dienstverbanden. Ze moeten (daardoor) vaker switchen van werk én van sector. Tevens stellen werkgevers steeds hogere functie-eisen, verandert het werk in hoog tempo en verdwijnen sectoren. Daartegenover ontstaan er ook nieuwe banen. Kortom, de arbeidsmarkt verandert.

HvA Urban Management heeft de aftrap gedaan als een van de trekkers van het House of Skills. Urban Management is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van business model van het House of Skills. House of Skills is een samenwerkingsverband, onder leiding van de gemeente Amsterdam, en 16 betrokken partners  met als doel duurzame inzetbaarheid te creëren  voor de lager- en  middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam. Het House of skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hierdoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

House of Skills

House of Skills is een ‘laboratorium’ waar de partners naast samenwerken, ook experimenteren om verschillende loopbaanprogramma’s te ontwikkelen. Zoals onder andere:

  • Assessments en competentiescans;
  • Loopbaanadvies;
  • Skilltrainingen;
  • Matching op basis van skills; 
  • Ontwikkelen van een Business Case voor het House of Skills.

Doelgroep

Het House of Skills is het leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor met name lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam die:

  • werkzaam zijn in een groeisector;
  • werken in een sector die bedreigd wordt door verlies aan banen;
  • korter dan 1 jaar werkloos zijn;
  • een eenmanszaken hebben en/of zzp-er zijn.

HvA Urban Mangement

De HvA is met meerdere lectoraten en opleidingen actief in het House of Skills. Alex Straathof (lector Management van Cultuurverandering) is de trekker van de ontwikkeling van het Business Model. Alex en Elke van der Heijden (projectleider) werken samen met de gemeente Amsterdam, SEO, Deloitte, FNV, Metaal Unie, Windesheim, TNO, Windesheim, het lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management (GHRM), aan een haalbaar business model onder een regionale arbeidsmarkt voor middelbaar opgeleiden.

Martha Meerman en haar van team van het lectoraat GHRM spelen een bijzondere rol in het project. Als arbeidsmarktspecialisten zijn zij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe assessmenttools en het verbeteren van de matching tussen werknemers en werkgevers. Het team van Meerman doet tevens kleine veldexperimenten en interventies om uit te zoeken wat wel en niet werkt als het gaat om matchingsvraagstukken. Samen met Windesheim organiseren zij de monitoring van de activiteiten voor werknemers binnen het House of Skills.

Meer informatie House of Skills

De  gemeente Amsterdam is penvoerder van House of Skills (meer informatie). Communicatie: Ronald Koen via R.Koen@amsterdam.nl

Meer informatie over de ontwikkeling van het Business Model
Elke van der Heijden of Alex Straathof

Meer informatie over de activiteiten van het lectoraat gHRM
Martha Meerman