Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

HvA Urban Management verbindt met 19 trainees uit metropoolregio Amsterdam

18 feb 2014 15:44 | AKMI

HvA Urban Management en Regionale Traineepool MRA slaan de handen ineen!

Theorie en praktijk verbinden: dat is het uitgangspunt van de samenwerking die het arrangement Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Regionale Traineepool Metropoolregio Amsterdam (MRA) - een pool van negentien trainees die werkzaam zijn bij de gemeenten Almere, Amsterdam, Purmerend, Zaanstad en OVER-gemeenten - op 29 januari jl. zijn aangegaan. De samenwerking behelst een inhoudelijke aanvulling op het tweejarig traineeship middels een aanbod van een viertal colleges vanuit de Masteropleiding Urban Management ( www.hva.nl/mum ). Kennis over de aanpak van grootstedelijke vraagstukken wordt gekoppeld aan een regionaal actuele praktijkcase waar de trainees zich de komende maanden over gaan buigen. Zo wordt de kennis van Urban Management direct toegepast en getoetst in de praktijk.

Voor zowel de Hogeschool van Amsterdam als de Regionale Traineepool MRA is de nieuwe samenwerking van toegevoegde waarde. Voor de trainees bieden de colleges een belangrijke inhoudelijke verdieping waarbij zij de kans krijgen bredere achtergrondkennis op te doen. Zij worden gevoed met verschillende theorieën en krijgen de kans deze te relateren aan hun werkzaamheden in de praktijk. Voor de HvA past de samenwerking bij haar motto 'kennis in actie': bestuurskundige kennis krijgt pas betekenis in de praktische toepassing. Ervaringen uit de praktijk verrijken en voeden de theorieontwikkeling.

Centraal in de samenwerking staat de ontwikkeling van een op bestuurskundige theorieën gestoelde aanpak van het hardnekkig beleidsprobleem duurzaamheid. De start van de colleges vormt voor de trainees ook de start van hun poolopdracht: 'Duurzame Scholen in de MRA'. Met Robert Linnekamp, wethouder Klimaat van de gemeente Zaanstad en voorzitter van het Klimaatverbond, als opdrachtgever wil de traineepool met dit project uiting geven aan de doelstelling de Metropoolregio Amsterdam klimaatneutraler te maken.

Het eerste college vond begin februari plaats in het Integraal Kindcentrum (IKC) Zeeburgereiland, waarbij de trainees een rondleiding kregen in het duurzame nieuwbouw project waarin het IKC gevestigd is. Hier gingen dr. Sandra Bos en dr. Philip Marcel Karré, beide programmaleider en docent Master Urban Management, in op complexe problemen en hoe hiermee vanuit bestuurskundig oogpunt mee om kan worden gegaan. Door Ruud van Vliet - adviseur, projectleider en programmamanager op het gebied van duurzaamheid en werkzaam voor het Klimaat Verbond (www.ruudvanvliet.com) - werd dieper ingegaan op de complexe verhouding tussen schoolbesturen en de gemeente en financiële prikkels die hierbij een rol spelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze samenwerking en de voortgang van de regionale poolopdracht? Volg dan de Regionale traineepool via de Facebookpagina.

Of stuur een e-mail naar: stuurgroep.rtp1@gmail.com