Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Eltje Bos benoemd tot lector Sociale en Culturele dynamiek

3 dec 2013 10:50 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur heeft Eltje Bos per 1 december 2013 benoemd tot lector Culturele en Sociale Dynamiek. Bos gaat onderzoeken hoe sociale en culturele activiteiten de leefbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Een nieuwe invulling daarvan is juist in deze tijd hard nodig, omdat subsidies verminderen en burgers zelf initiatieven ontplooien. Het lectoraat besteedt daarom ook aandacht aan het versterken van de ondernemersvaardigheden van de sociale en culturele professionals.

Eltje Bos werkt al enige jaren als opleidingsmanager van Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en combineert deze functie vanaf 1 december met het lectorschap. Door de veranderingen in het welzijnswerk moet worden onderzocht hoe sociale en culturele activiteiten met minder budget de leefbaarheid in de stad kunnen versterken. Het gaat hierbij om evenementen, maar ook bijvoorbeeld om de gemeenschappelijke buurttuinen of een initiatief als de 'Broedstraten' in Amsterdam-Noord.

Aanhaken bij burgerinitiatieven

Bos: 'De overheid probeert met allerlei arrangementen mensen te stimuleren om dit soort activiteiten zelf te ondernemen; dat gaat vaak moeizaam. Ik ben daarom geïnteresseerd in de succesvolle initiatieven die burgers al hebben opgezet en hoe de professional daarbij kan aanhaken. Die krijgt daarbij een nieuwe rol.'

Voorbeelden van sociale en culturele activiteiten waarbij burgers het voortouw nemen zijn onder andere de volksbanken, de Ghanese bank in Zuid-Oost, De Meevaart in de Indische buurt en 'Geef om de Jan Eef' .

Communities onder de loep

Het lectoraat gaat onderzoek doen naar communities of gemeenschappen: territoriale communities in wijken; groepen mensen met eenzelfde belang of kenmerk en met name van ouderen; communities van ideeën, zoals milieugroepen, en religieuze gemeenschappen in de stad.

Je staande houden als ondernemer

Een tweede aandachtspunt van het lectoraat komt voort uit de verminderde werkgelegenheid bij de traditionele welzijns- en culturele voorzieningen. Bos: 'CMV-studenten kunnen niet meer als vanzelfsprekend ervan uitgaan dat ze na hun opleiding bij een organisatie gaan werken, omdat de werkgelegenheid daar erg terugloopt. We willen daarom hun competenties als ondernemer versterken, zodat zij zich als zelfstandig professional kunnen aanbieden en zich staande kunnen houden in de veranderende wereld'.

Neem voor meer informatie contact op met Eltje Bos , of Els Bliekendaal (interim clustermanager Social Work).