Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Kick-off samenwerking stadsdeel Nieuw-West en HvA

30 sep 2013 13:11 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West gaan zich gezamenlijk inspannen voor de wijkaanpak en de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. Op donderdag 26 september tekenden David de Vries, Managing Director Urban Management HvA, en Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud van Nieuw-West een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar in het hart van het stadsdeel.

De HvA wil een grotere bijdrage leveren aan de wijkontwikkeling in het stadsdeel, door een sterkere verbinding met de gemeente en bewoners aan te gaan. De hogeschool gaat verschillende projecten uitbouwen, die passen bij relevante thema's voor Nieuw-West (sociaal, scholing en werk). Bij deze projecten komt de focus op twee geselecteerde kerngebieden in Nieuw-West: ringzone Noord en Zuid.

Fieldlabs

De overeenkomst luidt daarnaast de start in van een aantal op te richten fieldlabs Urban Management, waarin de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk centraal zal staan.

BOOT Nieuw-West geopend

Na het ondertekenen en enkele georganiseerde workshops openden wethouder Jesse Bos en programmamanager Esther Haverkort van BOOT HvA de nieuwe BOOT Nieuw-West locatie aan de Jan de Louterstraat.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Anna de Zeeuw, programmamanager fieldlab Nieuw-West: a.m.de.zeeuw@hva.nl .