Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

HvA en HU doen aanbevelingen voor schuldpreventie

5 apr 2013 13:51 | Afdeling Communicatie

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het lectoraat Armoede en Participatie van de HvA samen met de HU een onderzoek uitgevoerd naar effectieve schuldpreventie.

Door de economische crisis raken steeds meer mensen in de schulden. Omdat de aard en omvang van de schulden veranderen, wordt de schuldhulpverlening complexer. Gemeenten staan voor de uitdaging dit te regelen met minder middelen. Heeft schuldpreventie effect, en welke methoden zijn het meest effectief? Lectoren Roeland van Geuns (HvA) en Nadja Jungmann (HU) onderzochten dit met hulp van verschillende onderzoekers. Woensdag 3 april jl. kwam het onderzoeksrapport Preventie: voorkomen is beter dan genezen uit. Het rapport bevat de meest 8 succesvolle interventies en toont aan dat schuldpreventie wel degelijk zin heeft. Het document biedt beleidsmakers daarom een legitimatie om zich in te zetten voor preventieactiviteiten. Daarnaast bieden de aanbevelingen gemeenten handvatten om hun schuldpreventiebeleid zo effectief mogelijk in te richten.

Op NOS Journaal

Ook landelijk was er aandacht voor het onderzoek, zo besteedde het NOS Journaal aandacht aan het rapport. Het NOS-item over het onderzoeksrapport kun je terugkijken op de site van NOS .

Meer informatie

Het gehele onderzoeksrapport kun je vinden op de website van het lectoraat Armoede en Participatie . Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Roeland van Geuns, r.van.geuns@hva.nl

Lees ook het stuk 'Crisis toont financieel ongezond gedrag veel Nederlanders aan' waarin lector Roeland van Geuns de schuldenproblematiek in Nederland toelicht.