Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Wat zijn de sleutels van veerkracht in wijken?

30 sep 2021 09:00 | Urban Governance

Hoe kunnen woningcorporaties, de rechterlijke macht en sociaal werk samen kijken naar de leefbaarheidsrisico’s in wijken? En wat zijn daarbij de dilemma’s? Verschillende experts spraken op 21 september over deze onderwerpen tijdens de kennisbijeenkomst ‘Sleutels van veerkracht in wijken’, georganiseerd vanuit het Center of Expertise Urban Governance and Social Innovation.

Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken, opende de bijeenkomst met de politieke en sociale urgentie voor de aanpak van problemen in kwetsbare wijken. Hij benadrukt de noodzaak tot een nieuw soort veerkracht om te kunnen omgaan met de grote veranderingen van onze tijd: op individueel, collectief en institutioneel niveau.

Leefbaarheid in corporatiebezit

Hoe staat het met de leefbaarheid in wijken met corporatiewoningen? De tweede spreker, Jeroen Frissen, adviseur Sociale Volkshuisvesting bij Circusvis, een adviesbureau voor woningcorporaties, geeft uitleg over het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ . Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat armere wijken met veel sociale huurwoningen een verzamelpunt zijn geworden voor kwetsbare groepen mensen. De verschillen tussen gemiddelde en armere wijken nemen landelijk toe, ook op het gebied van overlast en veiligheid. En deze trend zet zich versneld door. Met signaleringskaarten gebaseerd op data wordt gezocht naar de uitzonderingen op de regel. Wat zijn de wijken die veerkracht hebben, en waarom is dat het geval?

Criminele inmenging in wijken en bedrijventerreinen

Erik Essen, onderzoeker in het HvA lectoraat Management van Cultuurverandering, onderzoekt hoe je collectieve actie kunt bewerkstelligen voor veiligheid en leefbaarheid op bedrijventerreinen. Aan de hand van een casus op een bedrijventerrein in Zaanstad laat hij zien wat de dilemma’s zijn. Vanuit de gemeente is er behoefte aan oren en ogen op het terrein om criminele activiteiten op te sporen. Bij ondernemers is er weinig bereidwilligheid om hieraan mee te werken, vanuit bijvoorbeeld frustratie richting een terugtrekkende overheid, of het risico voor de eigen veiligheid. Wat zijn lessen de hieruit getrokken kunnen worden voor woonwijken?

Politiek vertrouwen in de rechtsstaat in de context van wijken

Daniëlle Chevalier, universitair docent Universiteit Leiden, onderzocht samen met studenten in het kader van een honours vak ‘Het publiek vertrouwen in de rechtspraak’ in de wijk Bezuidenhout-West in Den-Haag. Het onderzoek naar vertrouwen in de rechtsstaat werd interdisciplinair en met praktijkpartners uitgevoerd. Daarbij kwamen verschillende dilemma’s van wijkrechtspraak naar voren, o.a. voortkomend uit verschillen in perspectief van de betrokken personen. En dat de vraagstukken die leven in bij de professionals, niet perse leven in de wijk.

Vraagstukken vanuit de HvA

Stan Majoor, directeur van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation, sloot af met een reflectie op de rol van de HvA in het bevorderen van de veerkracht van wijken. Vanuit het praktijkgericht onderzoek is er een lange geschiedenis van wijkaanpakken. De HvA heeft locaties in de kwetsbare buurten om services naar de buurt te brengen. En studenten brengen de vragen de hele stad in. Maar wat de goeie aanpak is blijft een proces van betrokkenheid om de wijken nog beter te leren kennen. Hoe kunnen we dichtbij de dagelijkse praktijken komen? Hoe kunnen we dichtbij de mensen komen die het verschil maken? Om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de veerkracht van wijken.