Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Iteke van Hille wint proefschrift-award

21 sep 2021 12:00 | Urban Governance

Iteke van Hille heeft voor haar promotieonderzoek de William C. Frederick doctoral dissertation award van de Social Issues in Management (SIM) divisie ontvangen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Academy of Management Conference, een belangrijke internationale conferentie voor management- en organisatiewetenschappers.

Iteke van Hille’s promotieonderzoek – A balancing act: Convening cross-sector partnerships for sustainable development in global supply chains – gaat over de rol van conveners in het bij elkaar brengen – en houden – van complexe sector-overschrijdende samenwerkingen ten behoeve van de verduurzaming van internationale handelsketens. Samen met de andere finalisten presenteerde Iteke haar werk tijdens de SIM Business Meeting in augustus. Dit jaar vond de conferentie online plaats.

De William C. Frederick SIM Best Dissertation Award – Social Issues in Management

De award wordt jaarlijks toegekend aan een uitmuntend proefschrift met relevantie voor de sociale thema’s in management. De criteria zijn onder meer de relevantie voor het domein, het belang van de bijdrage, de kwaliteit van het literatuuronderzoek, conceptuele ontwikkeling, de methodiek en de presentatiestijl.

Mind the Gap

Voor de Centres of Expertise Urban Governance and Social Innovation en Urban Technology werkt Iteke van Hille aan het project Mind the Gap. Mind the Gap verkent het proces van het realiseren van maatschappelijke impact in toegepast onderzoek. Het project bestudeert zes cases – projecten van de HvA – om van projectleiders, onderzoekers en partners te leren over de ervaringen en uitdagingen bij het co-creëren van maatschappelijke waarde door middel van toegepaste onderzoeksprojecten.