Urban Governance and Social Innovation

Tweede editie Bewogen Stad Klimaatverandering

Het klimaat en de stad: tussen doen en denken

30 nov 2020 09:35 | Urban Governance

Er leven rondom klimaatverandering zoveel verschillende visies. Wat is waar, onwaar, goed of niet goed, zo is er van één probleem zelden sprake. De manieren waarop het klimaatprobleem wordt uitgelegd en begrepen resulteren vaak in verschillende oplossingen. Wat zijn de opbrengsten en beperkingen van de hoeveelheid aan visies en probleemdefinities? En hoe krijgen deze vorm in stedelijke projecten rondom klimaatproblematiek?

Bewogen Stad is een reeks van digitale tijdschriften over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio. Hier delen we met een breder publiek waar we mee bezig zijn en bieden we een plek voor verschillende geluiden uit het maatschappelijke debat.

Het voorkomen of mitigeren van klimaatverandering wordt vaak gezien als het schoolvoorbeeld van een wicked problem: bij het bestrijden van zeespiegelstijging, het voorkomen van CO2-uitstoot, of het tegengaan van wateroverlast of extreme droogte zijn zoveel facetten van belang en leven er zo veel verschillende visies op wat waar, onwaar, goed of niet goed is, dat van één ‘probleem’ of ‘oplossing’ eigenlijk zelden sprake is.

In deze editie van Bewogen Stad, het digitale tijdschrift van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation van de Hogeschool van Amsterdam, reflecteren we op de gevolgen van deze ‘wickedness’. De verschillende bijdragen laten zien dat achter het werken aan (de gevolgen van) klimaatverandering allerlei manieren van ‘denken’ schuilgaan, en dat het belangrijk is om deze manieren van denken boven tafel te krijgen, inzichtelijk te maken, en specifiek te adresseren. Zowel om samenwerking en afstemming mogelijk te maken tussen partijen die mogelijk verschillende ideeën en visies hanteren, als om bestaande en nieuwe manieren van denken rondom klimaat te doorgronden en te bevragen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen neem contact op met een van de leden van de redactie van het tijdschrift de Bewogen Stad.

Redactie Bewogen Stad