Urban Governance and Social Innovation

PhD verdediging Beatriz Penida Revilla

1 okt 2020 12:48 | Urban Governance

Op 18 september 2020 verdedigde Beatriz Penida Revilla succesvol haar PhD thesis ‘From Efficiency to Decency: Cultivating energy needs in urban communities.’ Lees hier verder over haar onderzoek naar stedelijk energieverbruik.

From Efficiency to Decency: Cultivating energy needs in urban communities

De noodzaak om het energieverbruik van stedelijke huishoudens te verminderen wordt steeds groter. Ondanks huidige investeringen in technologieën om energieverbruik efficiënter te maken, blijft het verbruik in steden alsmaar toenemen. Anders dan in het efficiëntie paradigma, waarbij de nadruk enkel ligt op het efficiënter maken en verlagen van het energieverbruik, kijkt het onderzoek van Beatriz verder door de onderliggende sociale normen binnen gemeenschappen die de energievraag van stedelijke huishoudens kunnen veranderen en verminderen te onderzoeken. De manier waarop mensen naar hun eigen energieverbruik (bijv. autorijden, het eten van vlees, het maken van vliegreizen etc.) kijken en de manier waarop deze activiteiten samenhangen met verschillende levensstijlen is sterk afhankelijk van de sociale context waarin zij zich begeven. Het onderzoek van Beatriz focust op een specifieke sociale context, namelijk die van de gemeenschap. Hoe kunnen de sociale interacties tussen leden van gemeenschappen beredeneerde processen verandering brengen in huidige, energieintenstieve levensstijlen?

Het blijkt dat ondanks het routinematige karakter van de meeste dagelijkse handelingen mensen vaak alsnog in staat zijn om te reflecteren op hun eigen gedrag en dit te veranderen. Het activeren van een zogenoemd ‘discursieve energie-bewustzijn' staat centraal in dit onderzoek. Middels ethnografisch actieonderzoek in drie Amsterdamse gemeenschappen is gekeken hoe dit ‘discursieve energie-bewustzijn' binnen gemeenschappen wordt bevorderd en hoe dit uiteindelijk kan leiden tot het aanpassen en een vermindering van het energieverbruik. Uit het onderzoek komt naar voren dat het idee van ‘degelijkheid’ vaak een trigger is om als gemeenschap kritisch te kijken naar de eigen levenswijze en om dan vervolgens een kentering te bewerkstelligen van efficiëntie naar degelijkheid.

CODALOOP

Dit onderzoek maakte deel uit van het CODALOOP onderzoeksproject. CODALoop staat voor ‘Community Data Loops for energy-conscious lifestyles’. Doel van het project was te begrijpen hoe ‘energiepraktijken’ - de werkelijke vraag naar energie - door de tijd veranderen. Bekijk dit filmpje om weer te weten te komen over het CODALOOP onderzoeksproject.

Bekijk dit filmpje om meer te weten te komen over het CODALOOP onderzoeksproject waar deze scriptie een onderdeel vanuit maakt?