Urban Governance and Social Innovation

Masterclasses Veranderkunde van Platform Stad en Wijk

12 dec 2019 13:29 | Urban Governance

Platform Stad en Wijk organiseert in samenwerking met een aantal hogescholen een jaarcyclus van vier masterclasses rondom de toepasbaarheid van de veranderkunde bij vraagstukken in stad en wijk. De eerste in de reeks zal plaatsvinden aan de Hogeschool van Amsterdam met Prof. dr. Thijs Homan.

Veel vraagstukken in steden en wijken kunnen niet meer op de traditionele manier worden opgelost. Vraagstukken zoals armoede, veiligheid, vergrijzing en energietransitie vragen om een nieuwe aanpak. Een aanpak waarin verschillende belanghebbenden met hun diverse vaardigheden samen nieuwe werkwijzen testen. Door te doen en daarvan te leren. Een aanpak ook waarbij rekening wordt gehouden met de direct betrokkenen, waarbij personen en organisaties hun krachten bundelen en elkaars sterke punten benutten.

Het vergt coalities van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten die gezamenlijk het verschil willen te maken. Gelukkig zien we dit soort samenwerkingsverbanden op steeds meer plekken ontstaan. Er ontstaat daardoor voor een deel een nieuw speelveld met nieuwe spelers en spelregels. Veel organisaties en professionals zoeken nog naar antwoorden hoe ze hiermee precies moeten omgaan. Hoe kunnen ze inspelen op deze veranderende omgeving? Hoe verbinden ze de horizontale logica van dit soort samenwerkingsverbanden (gelijkwaardigheid) met de verticale logica van de eigen organisatie (hiërarchisch)? Welke kennis, competenties en handelingsrepertoire zijn hiervoor nodig? En hoe organiseer je veranderingsbereidheid of veranderingsgezindheid om deze werk- en denkwijzen structureel door te voeren?

Veranderkunde

De veranderkunde kan helpen om antwoord te vinden op deze vragen. De veranderkunde leert je namelijk hoe je als individu, groep of organisatie beter kan functioneren en hoe je je kunt aanpassen aan de veranderende eisen van de omgeving en misschien ook die omgeving kunt veranderen. Daarmee kan het ook een belangrijke bijdrage leveren aan het lerend vermogen van lokale samenwerkingsverbanden en hoe je als (docent)onderzoeker het leren en ontdekken in stadslabachtige omgevingen kan stimuleren.

Platform Stad en Wijk organiseert daarom in samenwerking met onder andere het Lectoraat Coordinatie Grootstedelijke vraagstukken (HvA) een jaarcyclus van vier masterclasses rondom de toepasbaarheid van de veranderkunde bij vraagstukken in stad en wijk. Een serie waarvan elke bijeenkomst ook los kan worden bezocht.

Masterclass Onderzoek doen in continu veranderende gemeenten

Door: Prof. dr. Thijs Homan

Reactie van: Stan Majoor (lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, Hogeschool van Amsterdam)

Masterclasses Platform Stad en Wijk 2020

Datum

Masterclass

donderdag 16 januari

Masterclass 1: Onderzoek doen in continu veranderende gemeenten

Door: Prof. dr. Thijs Homan

donderdag 16 april

Masterclass 2: De reflectieve praktijk

Door: Gertjan de Groot

donderdag 25 juni

Masterclass 3: Sensemaking in de zomer

Door: Lector Josje Dikkers & organisatieadviseur Leike van Oss

Donderdag 29 oktober

Masterclass 4: Oogsten in oktober

Door: n.t.b.

De masterclasses zijn los van elkaar te bezoeken en zijn gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden bij de desbetreffende hogeschool. Meer informatie over de andere masterclasses vindt u op de website van Platform Stad en Wijk.

De masterclasses zijn een initiatief van Maaike Miedema (adviseur Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) en Gertjan de Groot (docent Hogeschool van Amsterdam). Dit naar aanleiding van het boek Plekken van hoop en verandering dat het Platform Stad en Wijk onlangs uitgaf en gratis is te downloaden. Hierin beschrijven tien lectoraten van acht verschillende hogescholen hun onderzoeksbevindingen over samenwerkingsverbanden die lokaal het verschil maken.

Interesse? Schrijf je dan nu in voor de eerste Masterclass van 16 januari via onderstaande link.