Urban Governance and Social Innovation

Werkbijeenkomst House of Skills

20 nov 2019 00:00 | Urban Governance

Naar aanleiding van het project House of Skills, kwamen maandag 18 november diverse opleidingen van o.a. de HvA, ROC en het Nova-College bijeen. Tijdens de bijeenkomst werden zij geïnformeerd over de producten van House of Skills en hoe die kunnen bijdragen tot het skills-based maken van opleidingen en het naast het diploma uit te geven Skillspaspoort.

Het programma werd ingeleid door plaatsvervangend programmadirecteur Alex Straathof, die een korte introductie gaf van het House of Skills project. Daarna volgde er een aantal presentaties die verdieping gaven in de diverse producten en samenwerkingsverbanden van House of Skills, zoals Mijnhouseofskills, de Paskamer, het Skillspaspoort, Leven Lang Ontwikkelen en European Qualification Framework.

De aanwezigen hebben aan de hand van de presentaties verkend hoe de bestaande leeruitkomsten en beroepskwalificaties van de opleidingen kunnen worden vertaald naar de skillsbenadering van House of Skills. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de opleidingen skills-based worden en naast het diploma ook een skillspaspoort uitgeven. Een skillspaspoort is in tegenstelling tot een diploma een dynamisch document dat wordt aangevuld in de loop van jaren met verkregen vaardigheden tijdens werk, studie of trainingen. Het skillspaspoort zorgt voor een bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Na afloop van de bijeenkomst hebben de faculteiten Digitale Media en Creatieve Industrie, Maatschappij en Recht en Business en Economie zich aangemeld voor dit project. Daarnaast werken ook het ROC Amsterdam en Hogeschool Saxion mee aan het onderzoek. De volgende stap is om een begintaal op te stellen zodat het een universele tool wordt voor de opleidingen die het skillspaspoort gaan uitgeven.