Urban Governance and Social Innovation

Workshop Campus Amsterdam

26 nov 2019 00:00 | Urban Governance

Dinsdag 12 november organiseerde Campus Amsterdam een workshop in samenwerking met de gemeente Amsterdam. De sessie stond in het teken van de ontwikkeling van innovatiedistricten. In de sessie vormde ‘De Riekerzone’ de casus. Dit geïsoleerde werkgebied ligt tussen Schiphol en de stadsdelen Nieuw-West en Zuid. Daar worden manieren verkend om het gebied om te vormen niet alleen tot een plek waar Amsterdammers graag werken, wonen en ontspannen, maar ook tot een plek waar gewerkt wordt aan innovaties op het kruispunt van verschillende organisaties en expertises.

Om te komen tot een innovatiedistrict is het belangrijk een netwerk te vormen tussen de stakeholders in het gebied. Matthijs ten Berge (Impact Networks HvA) betoogde tijdens de sessie dat dit niet alleen hiërarchisch hoog geplaatsten hoeven te zijn, maar niche-innovators uit alle gelederen van alle organisaties. Als je die 'makers' weet te binden, dan is dat de basis voor een stevig netwerk. Ook is community management van belang. Victor Cabral (Phd Candidate HvA) belichtte dit punt vanuit literatuur over innovation intermediaries. Bart Bloothoofd (ING) gaf vervolgens aan de hand van de casus Cumulus Park aan hoe je kunt kijken naar de samenwerkingen binnen het ecosysteem om te komen tot innovaties.

Daarna volgde een werksessie waarin stakeholders, beleidsadviseurs, onderzoekers, practicioners en studenten hun kennis bundelden om tot concrete acties te komen voor de Riekerzone. Een van de belangrijkste conclusies is om op zoek te gaan naar een urgent gebiedsgericht verhaal dat zorgt voor focus en verbinding. Aangezien mobiliteit de basis vormt van de huidige samenwerking tussen de verschillende partijen, lijkt het thema Duurzame Mobiliteit er één te zijn om verder uit te werken.