Urban Governance and Social Innovation

Scale-ups

Ruimte voor de Amsterdamse techsector

15 okt 2019 13:04 | Urban Governance

De Amsterdamse techsector maakt het laatste decennium een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal startups is al jaren hoog en er komen in snel tempo nieuwe bij. Een klein percentage daarvan groeit snel door naar zogenaamde scale-up. Een interdisciplinair team van Urban Management onderzoekers wil inzichtelijk maken in hoeverre de potentie van de Amsterdamse techsector meegenomen wordt bij het uitwerken van ruimtelijke opgaves in de stad en de regio. En hoe dit beter kan.

Er is al veel kwantitatieve informatie beschikbaar over het startup ecosysteem. Er is goed in kaart gebracht waar de startups gevestigd zijn, voor hoeveel werkgelegenheid ze zorgen, waar de co-working spaces en incubators zitten. De belangrijkste doorgroeiers zijn ook in beeld. Tegelijkertijd weten veel minder over de manier waarop de snelle groeiers hun uitbreiding faciliteren. Aan welk type vestigingsmilieus geven ze de voorkeur en waarom? Welke knelpunten ervaren ze bij uitbreiding? Kiest het bedrijf voor concentratie op één locatie, of liever voor meerdere vestigingen? En waar wordt die keuze op gebaseerd? Welke rol spelen coworking spaces als flexibele capaciteit voor dit soort bedrijven?

Omdat dit onderzoek zich begeeft op het raakvlak van ruimte, economie en innovatie werken we met een interdisciplinair onderzoeksteam en werken we nauw samen met verschillende onderdelen van de gemeente Amsterdam waaronder: Economische Zaken, Ruimte & Duurzaamheid en Startup Amsterdam. De eerste fase van het onderzoek loopt tot eind dit jaar. Vanuit de HvA zijn de lectoren Willem van Winden en Ingrid Wakkee betrokken samen met onderzoekers Daniel Sierhuis, Burcu Kör en Louis de Carvalho.