Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

College openbare ruimte en placemaking

Observaties op de drukke HvA-campus

30 sep 2019 12:10 | Urban Governance

Vrijdag 27 september hadden de eerstejaars studenten een college openbare ruimte en placemaking. Het college werd gegeven door Jurgen Hoogendoorn, docent Stedelijke Praktijk en Karin de Nijs, onderzoeker bij het lectoraat Coördinatie grootstedelijke vraagstukken en projectleider Lokale gebiedsontwikkeling bij BOOT. Met een achtergrond in sociale wetenschappen en urban studies is zij gefascineerd door de wisselwerking tussen mens en omgeving, geleefde en geplande stad.

Praktijkopdracht voor de studenten was een observatie (naar analogie van de Amerikaanse ubanist Wiliam H. Whyte op de HVA-campus.  De HvA streeft er naar een campusomgeving te zijn, maar midden door die campus loopt de Wibautstraat met twee keer twee rijbanen. Tegelijkertijd is er druk fietsverkeer en zijn er veel voetgangers. De fietsers worden daarbij geacht hun fiets (onder) in het Wibauthuis te stallen, maar ook buiten vind je vakken voor bromfietsen, scooters en motoren.

De studenten noteerden wat ze opviel. Eén van de conclusies was dat het pleintje voor het Benno Premsela huis niet is ingericht als verblijfsruimte. Comfortabel zitten is niet mogelijk onder andere doordat de huidige inrichting dit onmogelijk maakt en door de windhinder.